Boken Why cities need large parks
Nyheter

Ny bok om parker

Why Cities Need Large Parks – large parks in large cities, är titeln på en nyutkommen bok där fil. dr Richards Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken varit redaktör. Han tar i boken, med hjälp […]

Nyheter

Besiktningskurs i Luleå

Den 15–17 mars är det dags för en kurs om växtmaterial, lagar, regler och produktionsmetoder samt markfrågor och växtbäddar i Luleå. Besiktningskursen Växt och mark varvar praktiska växtövningar och besiktningsexempel. Den arrangeras av Besiktning Utemiljö, […]

Ny bok om Tjolöholms slott
Nyheter

Ny bok om Tjolöholms slott

Tjolöholms Slott – en sagolik historia av Elisabeth Svalin G­unnarsson, författare, fotograf och kulturvetare med särskilt intresse för bland annat trädgård är en bok om arkitektur, trädgård och inredningskonst. Men det är också en bok […]

Nyheter

Urban Green blir del av Veg Tech

Två leverantörer av gröna systemlösningar till stadsmiljöer, Veg Tech och Urban Green, slås samman. Syftet med fusionen är att skapa synergieffekter och utveckla det gemensamma erbjudandet så att ännu fler får upp ögonen för hur […]

Doktor Westerlunds blomma
Nyheter

Naturliga dofter påverkar hälsan

Pelargon, lavendel och barrträd kan ha en positiv inverkan på vår hälsa genom sin doft. En studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård har kartlagt hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner som den som […]