Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet.

Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.

Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2022

20 maj
Lunchseminarium: Skapa gröna vårdmiljöer för friskare patienter och personal med föredrag av Anna Bengtsson, SLU
Plats: Tejarps Förlag, Klågerup
Kontakt: ann@viola.se eller klicka här

25 maj
Thesis Day 2022
Plats: SLU Alnarp, SLU Uppsala, Online
Kontakt: www.slu.se/ew-kalender/2022/5/thesis-day-2022

29–30 maj
Konferens: Publika parker och stadsrum 2022
Plats: Helsingborg
Kontakt: fredrik.jergmo@slu.se

30 maj–3 juli
H22 City Expo
Plats: Helsingborg
Kontakt: www.h22cityexpo.se

31 maj
Rumsliga kvaliteter i den datadrivna staden
Plats: Helsingborg
Kontakt: www.movium.slu.se

3–5 juni
Malmö Garden Show
Plats: Slottsträdgården, Malmö
Kontakt: www.malmo.se/malmogardenshow

14 juni–9 oktober
Floriade Expo 2022
Plats: Almere, Nederländerna
Kontakt: www.floriade.com

30 juni–3 juli
Trädgårdsfestival: CPH Garden
Plats: Köpenhamn, Danmark
Kontakt: www.cphgarden.dk