Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet.

Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.

Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2023

18–22 september
Kurs: Green Roof Course 2023
Plats: Malmö
Kontakt: www.greenroof.se/utbildning/green-roof-course

26–28 september
Elmia Park & Elmia Garden
Plats: Elmia, Jönköping
Kontakt: www.elmia.se

28–30 september
Konferens: IFLA World Congress
Plats: Stockholm och Nairobi
Kontakt: www.ifla2023.com

3 oktober
Konferens: Gestaltad livsmiljö 2023
Plats: Arkdes, Stockholm
Kontakt: www.boverket.se & www.arkdes.se

17 oktober
Kurs: Riskbedömning – farliga träd
Plats: Hvilan Utbildning, Åkarp
Kontakt: www.hvilanutbildning.se/utbildningar

7–8 november
Konferens: Träddagarna 2023
Plats: Scandic Triangeln, Malmö
Kontakt: www.tradforeningen.org/happening/traddagarna-2023-i-malmo

8 november
Ultuna Näringslivsdag
Plats: Ulls hus och Undervisningshuset, SLU Ultuna
Kontakt: www.und.ultunastudentkar.se

21–23 november
Kurs: Besiktningskurs Växt och Mark
Plats: Varberg
Kontakt: www.beum.se/kurser