Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet. Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.
Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2020

4–10 februari
Stockholm Design Week
Plats: Stockholm
Kontakt: www.stockholmdesignweek.com

4–8 februari
Stockholm Furniture & Light Fair
Plats: Älvsjömässan, Stockholm
Kontakt: www.stockholmfurniturelightfair.se

6 februari
Landskapsingenjörs­dagen
Plats: SLU Alnarp
Kontakt: www.landskapsingenjor.se

10 februari
Behörighetskurs: ­vidare­utbildning ­utomhus, inriktning ­trädgård, golf och ­grönytor
Plats: Länsstyrelsen i Stockholm
Kontakt: Paulina Liljander, 010–223 14 29, anmälan senast 30 januari på www.utbildning.jordbruksverket.se

26–27 februari
Fastighetsmässa Park & Utemiljö
Plats: Malmömässan
Kontakt: www.fastighetsmassansyd.se

10–12 mars
Besiktningskurs: Växt & Mark
Plats: Ultuna
Kontakt: www.beum.se/kurser

17 mars
Kurs: Invasiva växter
Plats: Hvilan Utbildning, Stockholm
Kontakt: maritha.broman@hvilanutbildning.se

24–25 mars
Kurs: Sjukdom och ­skade­görare på buskar och träd
Plats: Hvilan Utbildning, Kabbarp
Kontakt: anna.andersson@hvilanutbildning.se

26–29 mars
Nordiska Trädgårdar
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Kontakt: www.nordiskatradgardar.se