Ny bok: Axel Munthes och drottning Victorias trädgårdsuniversum

Framsidan av boken

Författaren och fotografen, tillika Tidskriften Landskaps ­skribent, Dan Rosenholm har under våren utkommit med boken Axel Munthes & Drottning Victorias trädgårds­universum, där Rosenholm utforskar relationen mellan drottning Victoria och Axel Munthe, den frams­tående svenske läkaren och författaren. Bokens fokus ligger på deras gemensamma passion för trädgårdar och natur, vilket spelade en central roll i deras ­vänskap. Läsaren får ta del av ­beskrivningar om hur de till­sammans ­utvecklade och vårdade sina magnifika trädgårdar Villa San Michele på Capri och Ölands eget Italien, Solliden.

Med rika illustrationer, historiska dokument och fotografier ger boken en inblick i Axel Munthes och drottning Victorias liv, om deras likheter men också olikheter. Den visar hur ­Munthes ­medicinska karriär och Victorias kungliga plikter flätades samman med deras gemensamma stora kärlek till trädgård.

Rosenholm levandegör både de praktiska ­aspekterna av trädgårdarna och de personliga dimensionerna av Munthes och Victorias relation. I boken beskrivs hur trädgårdarna blev platser för åter­hämtning och kreativa uttryck för dem båda. Verket ger läsaren en förståelse för hur dessa två historiska figurer samspelade med varandra och med världen omkring.

Av Cecilia Karlsson