16 november, 2020

Ur senaste numret

Clemenstorget – på väg att bli Lunds entré

Torg har en lång historia, de har funnits så länge vi människor skapat samhällen. De ger en stad en viss identitet och ett stort engagemang bland stadens invånare. I centrala Lund har och ska torgen utvecklas utifrån sina förutsättningar och händelser runt omkring, som en ny spårvagnslinje.

Det är måndag eftermiddag, en dag i september, och på Clemenstorget i centrala Lund pågår torghandel, människor går eller cyklar på väg till och från något. Några av bänkarna och stolarna är upptagna och paviljonger i grönt och rött lyser upp samtidigt som lindarna och platanerna fortfarande ger en grön grönska och en ­lummighet. Men skulle vi varit här för något år sedan hade det sett annorlunda ut. Då var torget under ­omgörning och den stora anledningen till det är den spårvagnsstation som numera tar plats på torgets östra sida.

En arkitekttävling
Så sent som i början på juni öppnade torget igen och är en del av ombyggnaden av Lunds centralstation.
– Parallellt med processen med torget pågår arbetet med hur hela stationsområdet ska utvecklas mot norr. Det kommer att påverka hur människor rör sig i staden, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare vid Tekniska förvaltningen.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Mulcha på rätt sätt!

För två år sedan skrev jag en artikel i Tidskriften Landskap om vikten av fortbildning, i nummer 8 2018. I artikeln lyftes några av myterna fram kring bland annat mulch och vad dessa myter kan leda till för problem. Tanken med artikeln var inte bara att få läsaren att ifrågasätta myter, utan även att fler skulle börja använda mulch för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för träden.

Nu har användandet av mulch ökat, men samtidigt börjar vi även se några av de negativa aspekterna med felaktig användning av mulch och det är därför viktigt att vi börjar göra rätt från början.

Vad är mulch och hur ska det användas?
Mulch är ett samlingsnamn för bland annat bark, barkmull och träflis som kan användas för att förbättra markförutsättningar kring träd. Genom att lägga mulch under trädets kronor ökar mängden organiskt material, den biologiska aktiviteten och även mängden näring och tillgången till syre i marken.

Mulch kan även reducera markkompaktering genom att den ökade biologiska aktiviteten i marken luckrar upp kompakterade skikt i marken. Rätt applicerad mulch kan alltså fungera för att hjälpa till att skapa vitalare träd och en mer välfungerande jord.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.