31 januari, 2023
Tidskriften Landskaps nya medarbetare Tanja

Ur senaste numret

Biokol i plantskolans substrat ger fler fördelar

Svenska plantskolor börjar nu alltmer titta på olika alternativ i substrat för att minska torvanvändningen. En av dessa är Essunga plantskola där de redan till nästa säsong kommer att kunna leverera containerodlade buskar i ett substrat där egenproducerad biokol är en viktig ingrediens.

Plantskolan i västgötska Essunga har gjort en del stora satsningar de senaste åren. Våren 2021 var den nya kontorsfastigheten klar med stora utrymmen för personalen. Under 2021 påbörjades dessutom bygget av en biokolsanläggning för att tillverka eget substrat. Den är nu i full gång och här finns numera även en byggnad på 1200 kvadratmeter med plats för flisförvaring, krukhall och en biokolspanna.

Själva biokolspannan är på 164 kilowatt och biokolen tillverkas genom pyrolys där flis hettas upp i en syrefri miljö. Målsättningen är att plantskolan ska bli självförsörjande på biokol till substrat för träd, buskar och perenner samt att värmen som pannan alstrar ska gå till att värma upp en del av byggnaderna.

Fungera ute i planteringar

Debatten kring minskad torvanvändningen och att det framöver troligen kommer EU-direktiv med krav på minskad användning är en anledning till varför Essunga plantskola gjort egna försök för att hitta ett så bra substrat som möjligt utan använda för mycket torv. Men det är inte den enda anledningen utan även att ett fullgödslat torvbaserat substrat inte alltid är optimalt när det kommer ut i planteringar runt om landet där den befintliga jorden kan skilja sig mycket åt.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Planter – ett digitalt verktyg för ökad biologisk mångfald

Sedan starten för fyra år sedan har den digitala tjänsten utvecklats en hel del. Det gäller både utvecklingen av själva projektverktyget och växtdatabasen men även när det kommer till antalet användare. Nu finns det också många landskaps­arkitekter som använder det i sitt dagliga arbete och i sitt team för att underlätta arbetet.

På Swecos kontor i Sundsvall arbetar Amy Åkerlund som landskapsarkitekt och är även studiochef. Där använder de numera Planter mer eller mindre varje dag och skapar bland annat växtförslag till olika projekt.

– Det går fortare att hitta bilder och vi kan samla allt på ett ställe. Det blir enklare för oss, säger Amy som också tycker att en stor fördel är att hon och kollegorna kan dela projekt och arbeta med dem tillsammans på ett mer effektivt sätt.

– Tidigare fick var och en var och göra på sitt eget sätt som att googla. Det var lite mer handarbete, ­tillägger hon.

Använder flytande licenser

I samband med att Amy Åkerlund kom i kontakt med Planter inleddes en konstruktiv dialog kring vad som kan göras bättre. Det har bland annat handlat om olika utskriftsformat samt ett önskemål att kunna sätta en logga på det material de skickar ut till kunden.

Det vanligaste abonnemanget är standard som finns i tre nivåer; bas, medium och plus. Men hos Sweco, med 115 landskapsarkitekter, har de så kallad flytande licenser vilket gör det möjligt att dela på licenser på företaget. Det innebär att kollegorna kan samarbeta i själva processen, men inte samtidigt.

– Vi kommer att fortsätta använda projektverktyget och vi har också möjligheten att påverka och utvecklas tillsammans med Planter, konstaterar Amy Åkerlund.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.