9 april, 2021

Ur senaste numret

Ökad kunskap för att bidra till ett mer hållbart samhälle

Numera finns möjligheten att ansöka om en kortare YH-utbildning. Det tog Akademi Båstad fasta på och i höstas startade – Ekosystemtjänster i praktiken inom skötsel och anläggning.

– Vi vill fördjupa oss i ämnet ekosystemtjänster, säger Angelika Högwall, utbildningsledare och lärare.

Kursen vänder sig till den som vill öka sina kunskaper kring ekosystemtjänster och hur dessa kan användas i verksamheten, antingen i det egna företaget eller vid någon förvaltning, större företag, exempelvis bostads­bolag eller vid kyrkogårdsförvaltning. 

Det gick snabbt från beslut från Myndigheten för Yrkeshögskolan till att dra igång förberedelserna inför kursstart i höstas med en första träff i slutet på oktober.

– Vi beviljades utbildningen till påsk och i juni stängde antagningen, berättar Angelika. 

Hon konstaterar att trots att de inte hann marknadsföra utbildningen särskilt mycket fick de ihop en klass på 25 stycken med intresserade och engagerade studenter. Att vara yrkesverksam inom branschen är ett krav för att komma in på utbildningen. Angelika ser det som positivt att det är en blandning av deltagare från olika delar av branschen. Allt från egen företagare inom trädgårdsdesign till anställda inom kommun och kyrkogårdsförvaltningar.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Kan vi lita på att europeiska plantskolor levererar pålitliga träd?

Numera finns alltfler publikationer och hjälpmedel som kan hjälpa oss med råd kring att välja rätt växtmaterial för plats, klimat och funktion. Frågan vi måste ställa oss är om det växtmaterial som levereras till projektet är lämpligt eller om vi oavsett rätt val av växtmaterial ändå kan misslyckas.

I denna artikel presenteras en nyligen avslutad studie där vi undersökt hur väl de större trädplantskolorna i Tyskland, Holland och England känner till ursprunget av det växtmaterial de har i sin produktion. 

Uttrycket ”rätt växt på rätt plats” är något som vi i branschen ofta använder när vi försöker matcha växtmaterial för plats och funktion. Med det menas att växtmaterialet är utvalt för att på platsen och för det rådande klimatet ska få en framgångsrik och långsiktig utveckling. Trots dessa ambitioner ser vi alltför ofta projekt där växter forcerats in i situationer som de inte kan hantera. Det kan vara alltför varma och torra lägen, i ett alltför vinterkallt klimat eller i en situation som arten inte kan hantera med en exempelvis alltför exponerad placering med en omfattande ogräskonkurrens.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.