15 oktober, 2021
Kungliga trädgårdsmedaljer har delats ut av Riksförbundet Svensk Trädgård

Ur senaste numret

Läget ställer krav på växter och utformning

Längs Ribersborgstranden i Malmö, alldeles intill Naturum Öresund, ligger Öresundslekplatsen. Det havsnära läget har varit en utmaning både design- och växtmässigt, för att växterna ska klara klimatet och besökare ska trivas även blåsiga dagar.

Öresundslekplatsen är en av Malmö stads så kallade temalekplatser. Det som kännetecknar en temalekplats är att den finns ett tydligt tema och att delar av lekutrustningen är unik och framtagen för respektive lekplats. På Öresundslekplatsen finns många lekelement, bland annat en stor gunga, studsmatta, baksandlåda, klättring och kullar – många av dem inspirerade av havet.

– Vi har planerat den här lekplatsen i dialog med verksamheten i Naturum, eller Marinpedagogiskt Center som det också heter. Tanken var att skapa en plats för såväl lek som pedagogisk verksamhet och skapa en synergieffekt mellan lekplatsen och Naturum, säger Thor Rasmussen, landskapsarkitekt vid Malmö stad, som ritat och planerat lekelementen på Öresundslekplatsen.

Inslag inspirerat av havet
Lekplatsen har utformats för att skildra livet vid havet och under ytan.

– Rumsligheten under havet är lika påtaglig som den uppe på land. Även där finns det berg och kullar, vilket vi velat förmedla även på lekplatsen med en variation i topografin, säger Thor.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Fängelsedom för olovlig trädfällning i Tylösand

Hovrättsdomen i det ekonomiskt sätt största målet rörande olovlig fällning inom vår bransch har nyligen offentliggjorts och resultatet är av mycket stor vikt för vår bransch!

Jag har i tidigare nummer av Tidskriften Landskap skrivit om ekonomisk värdering av träd, bland annat när den första domen från Högsta domstolen på nästan 100 år släpptes, när Alnarpsmodellen utvecklats och även om det aktuella fallet i Tylösand, i nummer 8 2020.

Men låt oss börja från början så att vi alla kommer ihåg vad det aktuella fallet handlar om. År 2018 köpte Jan Widikson en fastighet på Älgvägen i Tylösand som han sedan planerat att sälja vidare, jag väljer att nämna honom vid namn då hans namn förekommit rikligt i nyhetsbevakningen. Strax efter lät han fälla samtliga av kommunens träd från fastighetsgränsen ut till havet för att på så sätt få havsutsikt från fastigheten. Vid fällningen lät han forsla bort alla rester från träden och stubbfräsa stubbarna.

Domen – en överraskning
Halmstad kommun genomförde en ekonomisk värdering för att på så sätt få en uppfattning av skadans storlek. Då den olovliga fällningen hade påverkat ett stort område blev också värderingen mycket hög. Baserat på provytorna blev det 372 levande träd med en total återanskaffningskostnad på 19 881 624 kronor.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.