9 augusti, 2022

Ur senaste numret

En vacker och praktisk plats för många

Ingen bostadsgård är den andra lik när Helena Rosenlöv Egge tar sig an sina uppdrag; varken gällande förutsättningar, önskemål eller process. Med många års erfaren­het har Helena byggt en värdefull kunskapsbank som hon gärna delar med sig av.

Föreställ dig hur du vaknar av fågelkvitter och kliver ut på bostadsgården där humlorna surrar i grönskan. Helena Rosenlöv Egge, landskapsingenjör och trädgårdsdesigner som driver företaget AddGreen, beskriver hur hennes kunder förvånas över hur bra resultatet blir när det läggs fokus även på växtligheten och inte bara på hårdgjorda ytor och cykelställ. På en välplanerad bostadsgård trivs både växter, människor och andra djur som bidrar till upplevelsen.

– Mina hjärtefrågor är upplevelsevärdena, funktionaliteten och att det ska bli en trivsam plats som många ska vilja nyttja, säger Helena, som ritat bostadsgårdar sedan 2005, först som anställd och därefter i eget företag sedan 2011.

Helena arbetade tidigare som enhetschef för designavdelningen på Slottsträdgården Ulriksdal och då tog hon sig ofta an just bostadsgårdarna när kollegorna hellre jobbade med de privata trädgårdsuppdragen. Hon tycker att det är kul och motiverande att planera platser som ska användas av många.

Ta in synpunkter

Hur projekten ser ut skiljer sig åt, framförallt i fråga om vilken slags beställare det handlar om; om det är en bostadsrättsförening, en privat fastighetsägare eller ett fastighetsbolag.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Efterfrågad kompetens i utbildningen genom kartläggning

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU har fyllt 50 år och det firades tillsammans med en efterlängtad branschdag. Efter ett par års pandemipaus fick deltagarna bland annat ta del av svaren från en enkät som ingår i en kartläggning av vad yrkesverksamma identifierat som nuvarande och kommande behov och utmaningar för samhället och branschen. Underlaget kommer att användas för att utveckla utbildningen.

Under Lark-dagen i april minglade besökare från hela branschen tillsammans med landskapsarkitektstudenter och tog del av det fullspäckade schemat med föreläsningar, utställare och workshops.

I samband med årets branschdag uppmärksammades dessutom att landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyllt 50 år. Under dagen presenterades också den enkät som ingår i kartläggningen som institutionen har gjort för att se vilka utmaningar och behov som branschen uppfattar som utmaningar och behov för professionen idag och i framtiden.

– Syftet med enkäten är att få in underlag från yrkesverksamma landskapsarkitekter om vilka utmaningar branschen står inför, säger Maria Kylin, grundutbildningsansvarig för landskapsarkitektprogrammet vid SLU Alnarp.

Den sammanlagda kartläggningen kommer att ligga som underlag för att utveckla kurser i landskapsarkitektprogrammet, så att kunskapen studenterna går ut med är den som efterfrågas av branschen, förklarar hon.

Utveckling tillsammans

– Men lika viktigt är det att utbildningarna kan utveckla branschen och kanske driva en samhällsutveckling åt önskat håll. Det är viktigt att vår utbildning utvecklas tillsammans med arbetsmarknaden och följer samhällsutvecklingen, samtidigt som våra utbildningar kan vara en del i att driva samhällsutvecklingen.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.