26 februari, 2024

Ur senaste numret

Välmående i urbana miljöer

Alla grönområden spelar roll. Det menar Åsa Ode Sang, professor vid SLU Alnarp, som undersöker vad som krävs för att vi ska må bra i det urbana landskapet och vilka faktorer som spelar in. I landskapsförändringarna ingår också ekosystemtjänster som en viktig faktor för att städerna ska rustas inför framtida utmaningar.

Stadsgrönska kommer i många former; stadsparker och informella grönytor som finns där folk bor, men som kanske inte har några namn. Det kan handla om väl tilltagna parker, men också små grönytor i tätbebyggda områden samt grönområden utanför staden. Gröna väggar och gröna tak är också en del av stadsgrönskan. Det menar Åsa Ode Sang, professor i urban vegetationsutformning.

När Åsa började studera till landskapsarkitekt 1992, vid SLU Ultuna, tillhörde hon den kull studenter som fortfarande läste den sista delen av utbildningen i Alnarp. Tanken var att hon skulle studera det sista året i Skåne för att därefter flytta hem till Uppsala igen. Så blev det inte.

– Det fanns så mycket intressant att ta del av i den här regionen att jag blev fast i Alnarp, berättar Åsa.

Hon började doktorera kort efter examen i grundutbildningen och hade då fokus på tätortsnära skog och upplevelsen av den.

– Till att börja med var landskapsförändringen med rumsliga analyser och förändringsprocesser det jag studerade, vilka värden som försvinner och vilka som kommer till.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Årets sten – lyfter fram svensk natursten

Svensk natursten ger möjlighet till produkter med låg miljöpåverkan, lång livslängd och stora estetiska värden. Det menar Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund och som är en av de personer som varje år utser Årets sten.

Svensk stenindustri är en förhållandevis liten bransch som omsätter 1,3–1,4 miljarder kronor varje år.

– Det är ungefär motsvarande ett vanligt betongföretags årliga omsättning, vilket ger en fingervisning om dess storlek, berättar Kai Marklin.

En strategi för att få fler att få upp ögonen för svensk natursten och alla dess fördelar var införandet av Årets sten. Initiativet genomfördes för första gången 2013 och den sten som väljs till utmärkelsen är en som passar in i årets rådande trender kring färg, struktur och textur och som tycks passa in i vad arkitekterna det året intresserar sig för.

– Vi är nio personer i juryn som gör omvärldsbevakningar och som håller en öppen diskussion innan vi till sist fattar ett gemensamt beslut, säger Kai.

Följa och skapa trender

Industrin kring tillverkade material som plast och textil har varit bättre på att skapa trender jämfört med industri med naturmaterial.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Nr 1 2024

Framsida av Tidskriften Landskap 1 2024
TEMA Design & Material
Ledaren
Växtkännarens val
Nästa nummer ute 15 mars

Arkiv

Besök oss på

Utemiljöns förvaltning och governance