9 maj, 2020

Ur senaste numret

Här är barnen bygg & trädgårdsmästare

Bygglek är en slags föränderlig plats där barnen får påverka och utforma dess utseende. Otroligt kreativt kan många tycka, men idag finns det få bygglekplatser i Sverige och Guldängen i Malmö är en av dem.
– Jag vill skapa bättre uppväxtvillkor för barn som växer upp i staden, säger Sara Stiber, projekt­ledare och barnkulturdesigner.

Till bygglekplatsen på Guldängen i stadsdelen Sofielund kommer barn från hela Malmö för att bygga, såga, spika, skruva, måla och göra ritningar. Men även för att så frö, skörda och grilla. Här får barnen möjlighet att leka på olika sätt i nära kontakt med naturen. På en yta som är 2 500 kvadratmeter stor är hälften odling och hälften bygglek. Två containrar står som i form av ett L och med ett tak över. Här finns gott om grafittimålningar och en grillplats är själva hjärtat på området.

Samarbete med skolor
Guldängen drivs av den ideella ­föreningen Växtvärket och är Malmös enda bemannade lekplats och Sveriges enda bygglekplats med odling. Under terminerna tar de emot förskolor, skolor och fritids och under loven är det öppet för allmänheten. Cirka 9 000 barn och unga har besökt bygglekplatsen sedan 2017.
Det var då Guldängen startade, med bidrag från Allmänna Arvsfonden. Sara Stiber, en av initiativtagarna är utbildad barnkulturdesigner och redan under ­utbildningen i Göteborg fick hon höra talas om bygg­lekplatser.
– År 2014 ville Malmö Garden Show att vi skulle göra något med kojor och det blev också en test med pop-up bygglekplats, berättar hon.

Läs mer i tidningen…

Ur senaste numret

Fruktlundar & skogsträdgårdar tar plats i staden

Att skapa parkmiljöer och offentliga miljöer som tilltalar ­människor och som dessutom innehåller ätbart växtmaterial. Är det möjligt och hur gestaltas då detta? Dessa och många andra aspekter togs upp
på ett seminarium i Lund med titeln ­”Planera för ätbart”.

Att seminariet hölls i Lund är inte så konstigt. Här är intresset för odling stort bland invånarna och även ett allt större intresse för ätbart, både att odla och plocka i parkerna. Kommunen har också i flera år arbetat aktivt med olika odlingsprojekt. I Lund finns både tradi­tionella koloni­lotter, odlingslotter runt om i Lunds kommun. Råbylund är en av dem och läs mer om den på sid 34–35 i tidningen.
Den största stadsodlingen finns på Brunnshög som idag omfattar ett 100 lotter om vardera 100 kvadratmeter. Hela området, som är en ny stadsdel i Lund, är under omdaning. Projekteringen av Kunskapsparken är klar, vilket skedde i samverkan med Tyréns. Anläggningen påbörjas våren 2020 och inflyttning för odlare i parkens odlings­område beräknas kunna ske inom 2–4 år, enligt ny tidsplan.
I parken planeras ett odlingsområde som ska vara en naturlig del av parkmiljön. Hela parken på drygt 20 hektar ska ha en hög andel ätbara växter. En diplomerad permakulturdesigner, i det här fallet Philipp Weiss, har gestaltat den planerade skogsträdgården.

Program för urban odling
Dessutom sker det odling på parkmark i föreningsform. En av dem är Sliparebackens skogsträdgård på S:t Hans backar som etablerades 2016.
– Skogsträdgården på S:t Hans backar kom till efter att en intressegrupp tog kontakt, berättar Janine Österman, odlingssamordnare och trädgårdsmästare vid tekniska förvaltningen.

Läs mer i tidningen…