30 juni, 2021

Ur senaste numret

Här bryts grönytenormer

Arkitektur och landskap i harmoni var utgångsläget när dåvarande Hauschild + Siegel arbetade fram bostadsrättsområdet Shiitake Solbacken i Malmö. Här har de skapat en annorlunda boendemiljö där en betydande del av trädgårdarna anlades för gemensamma aktiviteter – för att minimera mängden skötsel och maximera upplevelsen och umgänges­möjligheterna.

När bostadsrättsområdet Shiitake Solbacken i Malmö skulle planeras, fanns några gamla träd på platsen. Ola Nielsen, som tidigare arbetade som landskapsarkitekt på då­varande Hauschild + Siegel, var förvånad över den samling träd som fanns.

– På många platser i Malmö finns gamla fruktträd från tidigare verksamheter. Här fanns det prydnadsträd – många av dem förväxta och med lite skeva former – vilket var lite märkligt med tanke på att det tidigare legat en transformatorstation här. 

Träden inventerades och applicerades in i den övergripande planen för området. De har haft en viktig inverkan på upplevelsen, vilket tagits fasta på i planeringsskedet.

– En faktor vi arbetat mycket med i det här området är en tidsmaskinsprincip. Det ska inte gå att säga exakt när området byggdes. Därför valde vi att göra radhusens fasader i ek, som snabbt får ett åldrat utseende. Tillsammans med de befintliga träden som vi behöll, gör det inte platsen daterad som i många andra fall, berättar Cord Siegel, arkitekt på Siegel Arkitekter.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Motala Griftegård – här får vattnet ta plats

Vatten i parker och trädgårdar har haft en stor betydelse i många, många år. Så även på begravningsplatser. På Motala Griftegård har vattnet använts på olika sätt för att skapa vilsamma vackra platser för alla sinnen. Unikt är också att allt är gjort i egen regi.

Det är en av de första soliga och lite varmare vårdagarna. En torsdag i mitten av maj. På Motala Griftegård är en familj på väg till en anhörigs grav med blommor. Personal städar en bäck och en kvinna går med gå-stavar över en av alla små broar som finns här. Ett sammanflätat tema är vatten, både i form av dammar, små som stora, bäckar som ringlar sig fram mellan gravplatserna, fontäner och små vattenfall omgivna av vårblommor.

– Tanken är att det ska vara en plats dit människor kommer, inte bara för att besöka en grav. Vattnet ska porla, fåglarna kvittra och det ska vara välskött. Det ska vara för alla sinnen, säger Daniel Kullman, griftegårdschef.

Tidigt ute
Motala kyrka ligger mitt inne i centrala Motala och som på många andra platser i slutet på 1800-talet flyttades begravningsplatsen utanför stadskärnan. År 1870 började man att gravsätta på höjden ovanför staden. Därefter har Motala Griftegård byggts ut i olika etapper.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.