25 januari, 2022
Missade du vårt frukostmöte?

Ur senaste numret

Olika lösningar för den framtida staden

Utvecklingen av tekniska lösningar i våra städer och dess offentliga rum kan vara allt från sensorer i otrygga tunnlar till hållbar grönyteskötsel. Här ger vi ett par exempel på projekt som ska ge mer kunskap kring hur framtidens städer kan utformas för invånarnas bästa.

I samband med H22 City Expo, en internationell stadsmässa i Helsingborg genomförs en rad olika projekt. Här finns bland annat en testbädd för att få veta mer kring hur innovation kan förbättra livskvaliteten i staden. Ett sådant projekt är om smarta sensorer kan förhindra klotter.

Med finansiering från Brottsförebyggande rådet, BRÅ samarbetar Helsingborgs kommun med Lunds universitet och AXIX för att testa om klotter kan upptäckas med hjälp av IoT. Internet of Things är fysiska enheter anslutna till internet. Där skickar sensorer ut data i realtid utan att människor behöver vara involverade i processen.

Genom en stadsdialog med cirka 800 helsingborgare framkom det att tunnlar var en osäker plats där klotter förekom och av den anledningen valdes en gång- och cykelväg som testplats för ett pilotprojekt under sex månader.

Smarta sensorer

Två kameror med sensorinställningar installerades för att upptäcka olika beteendemönster såsom tidsbruk i tunneln, gruppering av människor och position i förhållande till olika tunnelytor. Under perioden var det två incidenter, varav en upptäcktes av sensorerna. Totalt minskade rapporterna om klotter, från 3,33 genomsnittliga månadsrapporter till 0,75 och de lokala invånarna svarade positivt på sensorerna.

I en kommentar på hemsidan konstaterar Elina Bratt, säkerhetschef vid Helsingborgs stad att de lärt sig viktiga saker från projektet. De kan nu bygga upp aktiviteter och utföra analys på plats i sensorn som i sin tur kan skickas ut till mottagare för att utföra rätt åtgärder.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Känsliga arter i alperna hotas av varmare klimat

Elsbeth Honegger har jobbat i den botaniska trädgården vid Schynige Platte i åtta säsonger och bor uppe på berget under arbetspasset, som varar sju dagar i sträck. Visst gladde hon sig över årets 18 pionblommor, men det är också ett varningstecken. Allt fler arter växter på hög höjd, men det har sitt pris.

Schweiz geografi med både lågland, höga berg, sumpmarker, sur- och kalkrik jord gör det till ett artrikt land. Antalet växtarter uppskattas till 3 000, varav 1 000 är hotade. Tyvärr är 55 arter redan helt utdöda.

Växtligheten lider av klimatförändringarna i dalgångarna där människornas framfart är tydlig, men även alpina områden påverkas i allt större utsträckning och det går snabbt. Förr hittade botaniker bara ett fåtal arter på bergstopparna. Arnika fanns inte på höjderna tidigare, men nu har den gula blomman hittats på 14 toppar. Allt fler arter växer högre upp och gör att ovanliga växter trängs undan.

Forskare och entusiaster

När jag besöker Schynige Platte 1 967 meter över havet i slutet av augusti har det fallit snö på det mäktiga bergmassivet mitt emot. Fem bergstoppar sträcker sig mer än 4 000 meter över havet. Molnfria dagar syns smältande glaciärer och de berömda topparna Eiger, Mönch och Jungfrau i fjärran.

Denna lördag har föreningen som äger trädgården årsmöte och ett femtiotal entusiastiska medlemmar i övre medelåldern sitter samlade på en mur.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.