16 mars, 2020

Ur senaste numret

På flera platser i Sverige breder den ut sig och ses av många som den ultimata mardrömsväxten. Den främmande invasiva arten parkslide, Reynoutria japonica, har kommit att bli ett allvarligt problem i många kommuner och nu krävs det krafttag för att kontrollera arten.

Idag omfattas inte parkslide av någon lagstiftning. Men eftersom arten beter sig mycket invasivt rekommenderar Naturvårdsverket att förhindra spridning av den.
Artens egenskaper kan konkurrera ut annan växtlighet och bilda rena monokulturer samtidigt som den förändrar livsförhållanden för flera groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur. Det massiva rotsystemet kan växa flera meter utanför det synliga beståndet och tränga in i defekta ­vattenledningar och byggnader.
Arten finns spridd i södra Sverige upp till Umeå och enligt SVT Nyheter toppar Skåne antalet observationer av parkslide i landet. Den är besvärlig att bekämpa och det krävs ofta en kombination av åtgärder för att få resultat.

Konsulter informerar
Konsultföretaget Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö arbetar dagligen med invasiva arter och bedriver råd­givning, inventeringar och utför egna utredningar. Tina Kyrkander, biolog och naturvårdskonsult på företaget, berättar att det måste göras en genomlysning inom varje kommun för att ta reda på vilken enhet som berörs och vilka rutiner som behövs för att hindra risken att sprida parkslide. Även de kommuner som inte har bekymmer idag måste anamma rutiner för att inte ha det om tio år, menar Tina.
– Vi har sett VA–entreprenörer som har skapat en korridor av parkslide på fem gånger hundra meter vid anläggning genom att återfylla med kontaminerade massor. Därför är vi ute och informerar olika enheter i kommunerna om vilka rutiner som krävs för att undvika spridning, såväl gällande den egna verksamheten som entreprenör.

Skotten tas bort
Tina förklarar att de själva har undersökt klippta bestånd av parkslide och konstaterat att klippning ­resulterar i ännu större täthet jämfört med obehandlade ytor.
I sökandet av fungerande åtgärder mot parkslide har Örnborg och Kyrkander skapat erfarenheter utifrån egna resor till England, där problemet med parkslide är utbrett.
– Istället för att riskera att skriva felaktiga rekommenda­tioner åkte vi till England och arbetade tillsammans och gjorde intervjuer med forskare och företag om hur de går tillväga och varför. Arbetet ledde till en manual vi släppte för några år sedan.

Läs mer i tidningen…

Ur senaste numret

Nola Industrier AB går mot en ­spännande framtid. Nyligen lämnade Agneta Stake över ­vd-rollen till systersonen Henrik Edlund ­samtidigt som Agneta själv fortsätter sitt arbete med Design Management.
– Det här är inte bara ett jobb utan jag axlar något vidare, säger Henrik.

Han tog över som vd i oktober och har så smått börjar komma in i verksamheten. Som systerson är det en verksamhet han följt på avstånd men det var kanske inte det mest uppenbara karriärklivet. När så frågan kom tackade han ja och ser nu fram emot att vara en del i utvecklingen av företaget
– Jag hade på radarn att göra en 90 graders sväng inom arbetslivet, säger Henrik som senast kommer från det europeiska tech och designföretaget FUTURICE svenska bolag, där han arbetade som vd.

Ett samhällsansvar
I dagsläget tycker Henrik att det är ganska svårt att säga något specifikt om framtiden, eftersom det händer så mycket. Men ett par saker har han noterat: Klimatfrågan som kommer att styra deras sätt att arbeta och det blir allt viktigare att det offentliga rummet är till för alla. Sedan finns det andra saker som kan påverka, till exempel att barnkonventionen blir lag. Oavsett vad som händer poängterar både Henrik och Agneta att de har ett samhälls­ansvar.
– Vi bidrar med stadsutvecklingen, inte bara med produkter utan också i projekt.

Kräver bred kompetens
– Jag funderade mycket hur vi skulle gå vidare med Nola och driva det, säger Agneta kring att hon närmar sig 70-års strecket.
Hon har två döttrar som också arbetar inom företaget; Malin Moreau är projektutvecklare/kreativ direktör och Anna Stake är säljansvarig för Öresundsregionen. Med systersonen som vd menar hon att de får in en kompetens som både bidrar till att leda företaget och med erfarenheter från den digitala världen. För Henrik har många års erfarenhet av affärsutveckling och digitalisering med sig i bagaget.
– Det är inte helt lätt att leda ett företag och det krävs en bredd i sin kompetens samt erfarenhet, tillägger Agneta.

Läs mer i tidningen…