Landskapets betydelse

Med Tidskriften Landskap vill vi öppna upp för den av oss människor skapade miljön. Både för människorna som skapar den och för den design och det praktiska arbete som står för själva formandet.

Vi vill flytta fram och visa på landskapets betydelse som resurs och som spegel för oss människor. Det innefattar allt från planering, material och design till anläggning, brukande och medskapande.

Vår förhoppning är att du som läsare ska känna igen dig i våra artiklar, porträtt och reportage och att du kan hämta inspiration och hjälp att utveckla din roll i skapandet av våra parker, kyrkogårdar, trädgårdar, torg och andra offentliga miljöer.


Tidskriften Landskap ägs och ges ut av Tejarps Förlag AB.
Tidningen produceras av LIME AB.

Se mer på www.tejarp.se

Ann Richardsson
Redaktör
Ann Richardsson
ann@viola.se
Lennart Wikström
Ansvarig utgivare
Lennart Wikström
lennart@tejarp.se