Årets landmärke finns i Norrtälje

Norrtälje hamn
Norrtälje hamn i ny skepnad. Foto: Werner Nystrand

Det blev hamnpromenaden i Norrtälje och Sydväst arkitektur och landskap som kammade hem utmärkelsen ”Landmärket” för 2023 på årets Arkitekturgala i början av april.

Hamnpromenad i Norrtälje ingår i en större stadsomvandling för att inkludera industrihamnen till ett offentligt rum och fördubbla den befintliga stadskärnan. En av utmaningarna har varit att behålla stadens kustnära identitet. Och här har Sydväst arkitektur och landskap lyckats skapa en miljö som reflekterar skärgårdslandskapet med bryggor, klippformationer och lokal flora. Det var både Arkitekt­kontoret Sydväst arkitek­tur och landskap samt beställaren Norrtälje kommun som tog emot priset på Arkitektur­galan den 9 april.

Juryn berömmer särskilt gestaltningen, från koncept till utförande, i såväl byggda delar som växter och lyfter även fram materialval som trä, betong, smågatsten och planteringar. Sammantaget ger det en upplevelse av ett skärgårdslandskap och juryn fortsätter sin motivering: ”Betongens sidenglatta ytor reflekterar ljuset från himlen och vattnet i olika vinklar. Ljuskällor och lyktor effektfullt gestaltade som master förstärker kajpromenadens ikoniska särart och riktar ljus mot de kontrasterande texturerna i släta hällar och yviga växter.”

Övriga nominerade till Landmärket 2023 var Lekslänten i Tenstadalen, Stockholm av Nivå landskapsarkitektur, Bobergstorget på norra Djurgårdens gasverksområde av Sweco Architects samt Elsa Eschelssons park i Uppsala av Karavan arkitekter.

Vinnande Sydväst Arkitektur och landskap har även tidigare tilldelats utmärkelsen Landmärket, då för förnyelsen av Stora torg i Eslöv, något vi berättade om i Tidskriften Landskap nummer 4, 2022. Ett reportage om Hamnpromenaden går att läsa i nummer 2, 2021.

Av Lisa Ising