Gröna tak – forskning i ny form

Green Roof Institute
Vad som ska hända med demonstrationsytorna hos Green Roof Institute är oklart. Foto: Sgri

Forskningen på gröna tak kommer att bromsa upp, men absolut inte upphöra. Det säger vd Helen Johansson efter beskedet att Malmö stad släpper storsatsningen på gröna tak och Scandinavian Green Roof Institute i Malmö.

– Det är alltid roligare med nya projekt än att förvalta. Och mest lite besviken är jag över att Malmö stad inte vill bibehålla något som har funnits i 25 år, som tillhör Malmös nutidshistoria och som har dragit hit så otroligt många människor och studiebesök, kommenterar Helen Johansson.

Redan innan nyår fattades beslutet som sätter punkt för en av världens största demonstrations­anläggningar av gröna tak-lösningar i stadsdelen Augustenborg i Malmö. Anläggningen har funnits sedan 2001.

Den har drivits av bolaget Sgri, Scandinavian Green Roof Institute och bland annat finansierats av det kommunala fastighetsbolaget, MKB, regionala VA-organisationen, serviceförvaltningen samt fastighets- och gatukontoret. Men nu är pengarna slut. Tre av företagets anställda slutade redan i februari, Helen Johansson är anställd till juni och avtalet för takträdgården är uppsagt till oktober men kommer att kunna besökas säsongen ut.

Andra aktörer

Efter det kommer den drygt 9000 kvadratmeter stora takanläggningen med sedum, örter, ängsflora, köksodlingar och andra demoytor att lämnas tillbaka till serviceförvaltningen, men vad som ska att hända med den är ännu oklart. Bolaget som skött takträdgården och även ägnat sig åt forskning och utbildning läggs vilande och kommer troligtvis att läggas ner, även om det just nu oklart hur ägar­föreningen Sgia, Scandinavian Green Infra­structure Association kommer att utvecklas framöver.

Däremot är Helen Johansson inte orolig för forskningen och utvecklingen av gröna tak utan menar att den blivit allt viktigare och att SLU och många olika andra aktörer har mycket på gång på området.

– Det anläggs fler gröna tak än någonsin och det finns alltfler tak att forska på. Nu är vi framme vid nästa generations blågröna lösningar med tjockare tak, solpaneler och hela takparker som kan ta hand om dagvatten eller säkerställa biologisk mångfald och städernas klimat, menar hon.

Själv satsar Helen Johansson på att starta eget till hösten och kommer att fortsätta arrangera studiebesök, hålla föreläsningar och kurser, agera moderator i gröna tak-sammanhang. Skillnaden är att det inte lär bli på Augustenborgs takanläggning i Malmö.

– Vi vill inte att 25 års arbete ska gå förlorat, så min nya verksamhet kommer att vara länkad till Scandinavian Green Roof Institute:s hemsida, så kontinuiteten består. De som brukar besöka oss ska fortfarande kunna hitta fram till kunskap och programverksamhet. Det känns bra.

Av Lisa Ising