Henrik Sjöman, Inger Runeson och Gunnar Ericson är 2022 års trädgårdsmedaljörer.
Nyheter

De fick 2022 års trädgårdsmedaljer

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditions­enligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2022 års trädgårdsmedaljer tilldelas biolog Inger Runeson, Lönashult, landskapsingenjör, Henrik Sjöman, Mörarp och landskapsarkitekt, tidigare […]

Lunchseminariet på Tejarps gård
Nyheter

Gröna vårdmiljöer på lunchseminarium

När äldre får tillgång till grönska blir de friskare och mår bättre både mentalt och fysiskt. Det menade Anna Bengtsson, landskapsarkitekt och lektor i miljöpsykologi, SLU i Alnarp, när hon gästade Tidskriften Landskap och Green […]

Nyheter

Student får tillväxtpris

Martin Brattström, student vid Landskapsarkitektprogrammet vid SLU Alnarp har fått ett tillväxtpris för sitt projekt ”Vikarierande träd” – klätterväxter som ett attraktivt komplement till stadens gatuträd. Det är SLU Alnarp och Sparbanken Skåne som delar […]

Getteröns utsiktstorn
Nyheter

Getteröns naturreservat får utsiktstorn

Som en del i utvecklingen av Varbergs nya rekreationsområde Getteröns naturreservat, före detta Lassabackadeponin, bjöd Varbergs kommun in till en arkitekttävling för det utsiktstorn som planeras i området. I tävlingen utlystes en visuell symbol för […]

Stort träd i park
Nyheter

Global trädkonferens på plats i Malmö

För 98:e året i rad an­ordnar ISA, International Society Of Arboriculture sin internationella konferens, där världens trädexperter strålar samman under några dagar. Konferensen har bara två gånger tidigare anordnats utanför USA och nu är det […]

Nyheter

Ny naturpark med vikingatema

Upplands-Bro kommun i södra Uppland, mellan Enköping och Stockholm, har fått 725 000 kronor i bidrag från Boverket för utveckling av en ny naturpark vid Bro centrum. Projektet ingår i kommunens pågående satsning ”Omdaning Bro”. […]

Nyheter

Plattform för landskapsprojekt

Sveriges Arkitekter presenterade i december 2021 hemsidan för projekt Landskap.nu, en plattform där besökaren kan se vad som är på gång inom samtida, svensk landskapsarkitektur. Hemsidan ska fungera som en samlingsplats för dessa projekt och […]