Enköping – årets idéträdgårdar har tema ”Hylla kontraster”

Enköping – årets idéträdgårdar har tema ”Hylla kontraster”

Liksom tidigare år satsar Yrkeshögskolan i Enköping på att låta studenterna vid trädgårdsmästarprogrammet få chansen att skapa idéträdgårdar längs åpromenaden. I år kommer kontraster i alla dess former visas upp då temat är ”Hylla kontraster”

– Årets tema visar de fantastiska möjligheter som kan finnas i en trädgård och hur de även kan samspela i kontrast till varandra, säger Lena Biärsjö, projektledare och lärare på Yrkeshögskolans trädgårdsmästarprogram i ett pressmeddelande.

De fem idéträdgårdarna har olika inriktningar: kontrasten mellan stad och land, två livsstilar – göra och vara, en hyllning till människans två hjärnhalvor och kontrasten mellan dessa, Vått och torrt får en egen trädgård och Stillhet och rörelse som är uppbyggd efter de fyra elementen jord, vatten, luft och eld.

Idéträdgårdarna börjar byggas vid åpromenaden i Enköping under den första veckan i juni. Invigningen sker onsdag 19 juni klockan 14. Idéträdgårdarna finns sedan tillgängliga för allmänheten fram till november.

Källa: Enköpings kommun