Malmö – fortfarande en stad i världsklass när det kommer till träd

Malmö – fortfarande en stad i världsklass när det kommer till träd

Återigen har Malmö utnämnts till Tree City of the World. Utmärkelsen är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation samt av Arbor Day Foundation och ges till framstående trädstäder.

En Tree city of the world är en stad som aktivt arbetar med att utveckla sitt trädbestånd och synliggör träds betydelse bland annat ur hälso-, klimat- och välmåendeperspektiv. Staden ska även ha en öronmärkt budget för trädplantering och förvaltning av träd, samt ambitioner att utveckla trädfrågorna ytterligare. Målet med utmärkelsen är att få fler städer att se värdet av och utveckla sitt trädbestånd.

– Malmös träd har länge varit ett prioriteringsområde för staden, och organisationen, inte minst kring trädgruppen och dess insatser har gjort Malmö till en självklar trädstad i världen. När det kommer till kvalitet är staden en förebild! Dock finns mycket kvar att göra, särskilt i fråga om kvantitet, vi ser en negativ trend när det kommer till trädkronstäckning i exempelvis villaträdgårdar, här måste vi bli bättre på att informera och inspirera. Träden är en av de viktigaste byggnadsstenarna när det kommer till stadens upprustning inför framtiden. Den här utmärkelsen ska ses som ett kvitto på ett mångårigt arbete med att värna stadens träd, men också som en uppmaning till alla oss invånare – att reflektera över vad våra träd bidrar med – och tänka en gång extra innan man tar fram sågen, säger Patrick Bellan, trädspecialist på fastighets- och gatukontoret i ett pressmeddelande.

Källa: Malmö stad