Verktyg för korrekt namngivning har fått en lösning

Svensk Kulturväxtdatabas, Skud lanserades år 2005 och har sedan dess arbetat med att skapa ett gediget referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. Men det har en tid varit nedläggningshotat eftersom SLU som varit huvudman inte haft någon öronmärkt finansiell tilldelning för att sköta och underhålla databasen. En dialog har förts med de Gröna näringarna via Blomsterlandet, för att finna en långsiktigt hållbar lösning. 

Detta har lett fram till att Blomsterlandet nu tar över värdskapet för Skud. Databasen kommer återigen finnas tillgänglig från april 2024.

– Vi är stolta över att kunna rädda detta unika verktyg för framtiden. Vi vill också tacka SLU för alla år de hållit i värdskapet och ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med SLU och den nya styrgrupp som kommer att sköta Skud med samma höga ambitionsnivå, säger Andreas Karlsson, inköpschef på Blomsterlandet.

Skud har i nära 20 år tjänat som hela trädgårdsbranschens standardverk för korrekt namngivning av svenska kulturväxter, liksom deras naturliga hemvist och användning. Databasen registrerar alla slags namn på växter som på olika sätt används i Sverige och är en av världens största namndatabaser över ett enskilt lands kulturväxter, med drygt 150 000 vetenskapliga och hortikulturella samt tusentals inhemska växtnamn registrerade. 

Källa: SLU, Blomsterlandet