Biologisk mångfald – ny funktion i Hugsi

För femte året i rad presenterade Husqvarna Group sin tjänst Hugsi, Husqvarna Urban Green Space Index, med senaste data som visar hur gröna världens städer är. Med hjälp av en AI-driven satellitfunktion kartläggs grönytor och skapar insikter i städers utveckling över tid. Insikterna från Hugsi kan ligga till grund för politiker, beslutsfattare, akademin, stadsplanerare samt yrkesverksamma inom grönytearbete och hållbar utveckling i deras arbete med att analysera och utveckla urbana grönområden.

Sedan starten 2019 har Hugsi-verktyget utvecklats och i år medverkar 279 städer från 61 länder på sex kontinenter. Data visar städers utveckling över tid och lyfter även lyckade exempel på hur en stad kan växa samtidigt som grönytorna ökar. Nytt för årets analys är bland annat en funktion för biologisk mångfald, där verktyget visar nyckeltal som kan hjälpa städer i skyddandet eller främjandet av arters habitat. 

– Det är inspirerande att se fler städer som tar till sig detta initiativ och gör det till en central del av sina agendor. Vårt mål är att fortsätta ge städer möjlighet att vidta åtgärder, bli grönare, hälsosammare och mer hållbara för alla. Genom att använda Hugsi kan stadens ledare och invånare fatta välinformerade beslut, sätta ambitiösa och realistiska mål och spela en avgörande roll i att transformera sina stads­miljöer. Vårt mål är att förse städer med ett heltäckande verktyg för att mäta och förbättra sina grön­områden, för att säkerställa att stadsområden kan frodas i harmoni med naturen, säger Erik Swan, projekt­ledare för Hugsi på Husqvarna Group i ett pressmeddelande.

Källa: Husqvarna Group

Läs mer på www.hugsi.green