Ny begreppssamling för begravningsverksamhet

Begrepp i begravningsverksamhet

Nu finns en uppdaterad version av Begrepp i begravningsverksamheten. Ett 10-tal aktörer inom begravningsområdet har tagit fram den uppdaterade versionen, där Helena Nordh, professor i landskapsarkitektur vid SLU varit projektledare för uppdraget. Begreppssamlingen är tänkt att fungera som ett uppslagsverk över förekommande begrepp inom begravningsverksamheten i Sverige. Den ska kunna användas av bland annat allmänheten och begravningsbyråer, men också av andra som den kan vara till nytta för.

Samlingen är framtagen för att främja ett konsekvent begreppsbruk och på så vis undvika missförstånd mellan olika involverade aktörer i begravningssammanhang. Därför är språket också anpassat för att vara enkelt och lätt att förstå.

Begreppssamlingen har utvecklats över tid och den första versionen togs fram i början av 2000-talet. En reviderad version publicerades 2014 och nu finns alltså ännu en uppdaterad version för 2023, där ett 50-tal nya och gamla begrepp lagts till i listan. Listan finns presenterad i Stad & Land nummer 195 och finns tillgänglig på bland annat SLU:s hemsida. Där är begreppen placerade i alfabetisk ordning, med möjlighet att genom ett klick få en beskrivning av respektive begrepp.

Av Cecilia Karlsson