Ny bok ger kunskap om rätt träd för rätt plats och funktion

Arit Anderson och Henrik Sjöman
Bokens författare; Arit Anderson och Henrik Sjöman. Foto: Ellinor Smederöd

Den nya boken ”The Essential Tree ­Selection Guide” av Henrik Sjöman och den engelska programledaren och trädgårdsdesignern Arit Anderson har fått ett varmt mottagande i Storbritannien sedan den lanserades i oktober.

– Jag hoppades att det skulle bli den reaktionen. När trädböckerna kom ut i Sverige för ett par år sedan började det pratas på ett sätt som man inte gjort tidigare, säger Henrik Sjöman vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård, senior forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet och på Kew Gardens i London samt skribent sedan många år i Tidskriften Landskap. 

Det sätt han menar borde vara mer i fokus är inte enbart trädens höjd, blomning med mera utan att istället utveckla ett språkbruk kring hur det pratas om träd som säger mer än så. Det vill säga mer i detalj vad träden kräver för att utvecklas och leverera ekosystemtjänster såsom dagvattenhantering, svalka, vindskydd, biologisk mångfald, reglera luftföroreningar samt ge människor grönska och möjlighet till avkoppling.

Boken som består av fyra kapitel inleds med en förklaring och introduktion kring just ekosystemtjänster och hur träd levererar dem. Kapitel två tar upp trädens tolerans i olika miljöer och argument för att hitta rätt träd till rätt plats. I den tredje delen får läsaren ta del av mer än 550 träd, arter och sorter, i alfabetisk ordning och slutligen finns det en trädvalstabell.

– Jag vill se bilder med mängder av post-it lappar i boken för läsarna ska bläddra sig fram och tillbaka i boken och kanske börja med tabellen för att sedan gå tillbaka och läsa mer fördjupat om olika träd, säger Henrik Sjöman.

Hans förhoppning är att boken ska samla olika delar av branschen och under våren kommer de bland annat anordna olika träffar och seminarier på Kew Garden i London för att sprida kunskap om träd även till allmänheten och om vikten av att välja rätt typ av träd för att de ska utvecklas så bra som möjligt.

Av Ann Richardsson

The Essential Tree Selection Guide ges ut av förlaget Filbert Press i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew. I Sverige finns den att köpa via Adlibris.