Garden Futures på Vandalorum

Garden Futures heter årets stora utställning på konst- och designmuseet Vandalorum i Värnamo. Den utforskar trädgårdens historia, samtid och framtid ur ett globalt perspektiv och innefattar även Piet Oudolfs senaste trädgårdssatsning på museet.

Trädgårdsutställningen som intar Vandalorum 27 april till 13 oktober visar trädgården som paradis, som spegel av samhället och som kreativ testyta. Men även hur trädgården kan fungera som en plats för lösningar av nutida problem som klimatförändringar, ekonomisk orättvisa och social isolering.

Garden Futures innehåller verk av drygt 100 konstnärer, formgivare och landskapsarkitekter – däribland Aino Aalto, Derek Jarman, Jamaica Kincaid, Mien Ruys och svenska namn som Peter Korn, Ulla Molin samt Märta Måås-Fjetterström. En central del av utställningen är också holländske trädgårds­designern Piet Oudolf och hans naturalistiska trädgård för Vandalorum, som färdigställs under våren 2024.

Utställningen behandlar frågor som varifrån kommer dagens trädgårdsideal och vilka modeller är på frammarsch? med hjälp av ett brett spektrum av exempel från konst, design, vardagskultur och landskapsarkitektur – från solstolar till vertikala stadsodlingar, från kollektivträdgårdar till levande byggnader, från konstprojekt till naturalistiska oaser. Den är producerad av tyska Vitra Design Museum, Wüstenrot Foundation och Nieuwe Instituut, i samarbete med Vandalorum.

Källa: Vandalorum