Landskapskonferens på jakt efter sponsorer

Emelie Fröberg, Sara Hvit och Amanda Freng Blümke
Emelie Fröberg, Sara Hvit och Amanda Freng Blümke är årets arrangörer. Foto: Sara Hvit

Den studentdrivna europeiska organisationen Elasa – European Landcape Architecture Student Association – genomför årligen konferenser och studieresor för att stärka samarbeten mellan landskapsarkitektstudenter och yrkesverksamma runt om i Europa. I år kommer konferensdagarna hållas i Sverige, med exkursioner, kontorsbesök och workshops.Konferensresan planeras att genomföras i augusti under tio dagar, med start i Köpenhamn och dagar med stopp längs vägen i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Linköping, vid olika intressanta landskapsprojekt innan konferensen avslutas i Stockholm.

Temat i år är Playful landscapes, vilket kommer att märkas i besöksmålen som planeras bli exempelvis Superkilen i Köpenhamn, Oceanhamnen i Helsingborg och Jubileumsparken i Göteborg.

– Precis som det låter ligger fokus på lekmiljöer och lekfulla landskap för stora och små, men också på den kreativa och lekfulla gestaltningsprocessen och vägen till ett lyckat projekt. Temat är brett, berättar Amanda Freng Blümke, nyexaminerad landskapsarkitekt vid SLU Alnarp.

Elasa – som är ett samarbete mellan Ifla Europe och Eclas – är en ideell organisation som saknar egen ekonomi, därför bygger aktiviteterna på bidrag från sponsorer.

– Att vara sponsor innebär en möjlighet att visa upp sin verksamhet och sina projekt för landskapsarkitektstudenter och yrkesverksamma landskapsarkitekter över hela Europa i Elasa:s internationella nätverk, berättar Amanda.

Den som är intresserad av att vara sponsor kan besöka Elasa:s hemsida och där hitta kontaktuppgifter till årets arrangörer, samt information om sponsorpaket och möjligheter till samarbeten och publicitet.

Av Cecilia Karlsson