Gröna tak i Norge och Danmark belönas

Fredriksberg och Oslo
Magneten Sensory Garden i danska Fredriksberg och Alf Bjerkes vei 22 i Oslo.

The Scandinavian Green Roof Award för 2023 tilldelas två olika gröna takprojekt, ett norskt storskaligt utanför Oslo samt ett terapeutiskt i danska Frederiksberg.

I kategorin ”extensive green roofs” belönas det norska takprojektet av arkitektbyrån Nordic – Office of Architecture; ett grönt tak på över 13000 kvadratmeter, anlagt på en stor platt lagerbyggnad. Projektet från 2022 kombinerar sedum med solceller som kompletteras av buskar, träd, klätterväxter samt vegetationsbäddar med blomster­äng. Framför allt prisas utförandet och för att det inkluderat typiskt skandinaviska växter som ljung, lingon och kråkbär – som sällan syns i dessa sammanhang. Motiveringen betonar hur projektet tillfört ett stycke natur till en stor box­liknande byggnad som annars ofta passerar obemärkt.

Helt annorlunda är danska Magneten Sensory Garden i Fredriksberg som belönas i ­kategorin ”intensive green roofs”. Det är en takträdgård från 2017 med fokus på välbefinnande och som ofta används terapeutiskt för människor med mentala eller fysiska funktionsvariationer. Den staketomgärdade träd­gården erbjuder en grön, stimulerande och säker miljö med grönsaks- och blomsterträdgård samt en ”bonfire garden”. Bakom Magneten Sensory Garden står landskapsarkitekt Masu Planning samt AI – Arkitekter & Ingeniører.

The Scandinavian Green Roof Award har delats ut sedan det instiftades år 2000 på initiativ av Malmö stad. Bakom priset står Scandinavian Green Roof Institute som ägs av den ideella föreningen Scandinavian Green Infrastructure Association.

Källa: Scandinavian Green Roof Institute