Stipendium till Gustav Nässlander

Gustav Nässlander.
de Gouréts Lichtfields stipendium delades i år ut till Gustav Nässlander.

Under Träddagarna i Malmö delades stipendium ur de Gouréts Lichtfields minnesfond ut. Mottagaren 2023 var Gustav Nässlander, för sitt stora engagemang och kunskapsspridning i bland annat Trädpodden, som han driver tillsammans med Borås stadsträdgårdsmästare Anton Spets.

På Svenska Trädföreningens hemsida beskrivs Trädpodden som pedagogisk, humoristisk och lättbegriplig, som sprider kunskap till stora delar av den svenska trädvårdsbranschen, studenter och intresserad allmänhet. Gustav Nässlander har också bidragit med populärvetenskapliga publikationer, debattartiklar, medieframträdanden och föreläsningar som ökat medvetenheten om trädens värden för bland annat grönare städer.

Han har dessutom introducerat trädskådning som koncept, vilket är ett nytt sätt att sprida kunskap om träd utanför den traditionella arboristbranschen. Därför har Gustav i de Gourét Litchfields anda, på ett föredömligt sätt hjälpt till att sprida den senaste kunskapen om träd och trädvård till en bredd av målgrupper.

Gustav Nässlander är ut­bildad trädgårdsingenjör vid SLU Alnarp och är vd för Trädkontoret som stöttar trädförvaltare i Norden. I januari öppnar Trädkontoret även kontor i Norge, under namnet Trekontoret.

Källa: Svenska Trädföreningen