Henrik Sjöman, Inger Runeson och Gunnar Ericson är 2022 års trädgårdsmedaljörer.
Nyheter

De fick 2022 års trädgårdsmedaljer

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditions­enligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2022 års trädgårdsmedaljer tilldelas biolog Inger Runeson, Lönashult, landskapsingenjör, Henrik Sjöman, Mörarp och landskapsarkitekt, tidigare […]

Lunchseminariet på Tejarps gård
Nyheter

Gröna vårdmiljöer på lunchseminarium

När äldre får tillgång till grönska blir de friskare och mår bättre både mentalt och fysiskt. Det menade Anna Bengtsson, landskapsarkitekt och lektor i miljöpsykologi, SLU i Alnarp, när hon gästade Tidskriften Landskap och Green […]