”AveNy” – vill återupprätta Göteborgs gröna paradgata

Götaplatsen med den lekfulla vattenanläggningen och den nya trappanläggningen kring Poseidon som byggs av befintlig Fjäråsgnejs. Visualisering: Nyréns Arkitektkontor
Götaplatsen med den lekfulla vattenanläggningen och den nya trappanläggningen kring Poseidon som byggs av befintlig Fjäråsgnejs. Visualisering: Nyréns Arkitektkontor

Tävlingen om Avenyns och Götaplatsens gestaltning är avgjord och det blev Nyréns Arkitektkontor som utsågs till vinnare. Nyréns vann med mottot ”AveNy” i god konkurrens med tre andra tävlingsteam som efter en prekvalificering arbetat fram sina förslag under våren och sommaren. Något som Tidskriften Landskap tidigare skrivit om.

I sin motivering skriver tävlingsjuryn bland annat: ”Teamet bakom AveNy visar tydligt att man har en förståelse för platsen. AveNy bedöms vara ett realistiskt och väl genomarbetat förslag, med bra förankring i områdets funktion, kvaliteter och kulturmiljö.”

Tävlingen har omfattat hela stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen med bland annat gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning. I tävlingsuppgiften ingick att presentera en samlad idé kring stadsrummet som ger en förflyttning av gatans dignitet i allmänhetens ögon och förbättrar gatans liv även vintertid.

Det vinnande förslaget ska nu utvecklas vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras. Detta arbete beräknas ta cirka 15 månader och pågå under hela 2023.

– Det är en ära för oss och jag känner mig jättestolt. För den här viktiga uppgiften har vi satt ihop ett team med flera discipliner som samverkat på ett imponerande sätt. Det ska bli spännande att följa arbetet, säger Ulrika Bergström, vd på Nyréns Arkitektkontor i ett press­meddelande.

Källa: Nyréns Arkitektkontor