Planeringen igång för Have & Landskab 2023

Vikten av växtval särskilt när det kommer till häckar är viktigt på en kyrkogård. Detta och mycket annat kommer att vara i fokus på Have & Landskab 2023. Foto: Nygaards Planteskole
Vikten av växtval särskilt när det kommer till häckar är viktigt på en kyrkogård. Detta och mycket annat kommer att vara i fokus på Have & Landskab 2023. Foto: Nygaards Planteskole

Den danska mässan Have & Landskab kommer nästa år att ha ett stort område med fokus på kyrkogårdar med plats för inspiration, demonstrationsplanteringar och utställare. Dessutom kommer det att arrangeras flera föredrag på Fagligt Forum på temat kyrkogård.

– Kyrkogårdarna har verkligen utvecklats de senaste åren, inte minst för att allt mer yta måste användas på ett annat sätt på grund av färre kistbegravningar. De senaste åren har också intresset för biologisk mångfald ökat enormt och samtidigt kommer det hela tiden ut nya växter och små maskiner på marknaden, vilket den enskilda kyrkogården förmodligen har svårt att överblicka. På Have & Landskab arbetar vi för att föra samman branschen och därför kände vi att det var dags att på allvar skapa ett dedikerat område för kyrkogårdsfolket, säger Joel Klerk, styrelse­ordförande för Have & Landskab samt ägare till Joel Klerk Plante­skole i ett pressmeddelande.

Utomhusmässan hålls den 30 augusti till 1 september i Slagelse, Danmark.

Källa: Have & Landskab