Nya granpyramider med 1700-talsgener på plats till våren

Under november har Statens fastighetsverk börjat ta bort de 50 år gamla granpyramiderna och granhäckarna i Botaniska trädgården i Uppsala. Foto: Frida Claesson
Under november har Statens fastighetsverk börjat ta bort de 50 år gamla granpyramiderna och granhäckarna i Botaniska trädgården i Uppsala. Foto: Frida Claesson

Statens fastighetsverk har med start i november börjat ta bort de 50 år gamla granpyramiderna och de 380 meter långa granhäckarna i Botaniska trädgården i Uppsala. Våren 2023 ska nya granar med gener från 1760-talet, som vuxit till sig hos Essunga plantskola, planteras samtidigt med 16 nya hagtornsträd. Projektet är ett nära samarbete med Uppsala universitet som sköter trädgården.

– Flera granpyramider har dött eller vuxit sig så stora att de inte längre kan formklippas. Också granhäckarna är i dåligt skick liksom hagtornsträden, säger Cecilia Wretling, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk i ett pressmeddelande.

Botaniska trädgården i Uppsala med barockträdgården, som ligger i den tidigare slottsträdgården nedanför Uppsala slott, anlades på 1600-talet av Olof Rudbeck den äldre i samarbete med arkitekten Jean de la Vallée. I gamla ritningar finns granar som troligen är formklippta inritade.

På 1950-talet åldersbestämdes granträden genom borrning och det konstaterades att de äldsta hade planterats omkring år 1760. Cirka 80 sticklingar togs från de äldsta träden och 32 av dem växte upp till friska träd. De återplanterades i början på 1970-talet då trädgårdsarkitekt Walter Bauer fick uppdraget att restaurera trädgården så att den bättre skulle överensstämma med den ursprungliga planen.

Under 2000-talet har Statens fastighetsverk, i nära samarbete med Uppsala universitet och Botaniska trädgården, restaurerat barockträdgården med parterrerna och almalléerna i trädgårdens östra del. Även de södra och norra lönnalléerna har renoverats liksom den halvcirkelformade lindallén, den så kallade lindboskén, som utgör den forna slottsträdgårdens avslutning mot väster.

Källa: Statens fastighetsverk