Seminarium med fokus på staden, dess träd och biologisk mångfald

Lunchseminarium
Tidskriften Landskap höll tillsammans med EU-projektet Green Cities Sverige ett lunchseminarium på Tejarps gård i Klågerup. Foto: Lisa Ising

Höstens lunchseminarium på Tejarps gård lockade ett 80-tal deltagare, de flesta tog del av föreläsningarna digitalt men ett 20-tal åhörare kom till Klågerup för ett par timmars gemenskap med föredrag och gemensam lunch.

Först ut att tala var Johanna Deak Sjöman, forskare vid institu­tionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU. Hon gav en historisk tillbakablick kring stadsträdens plats i staden. Från Amsterdam där kanalerna redan på 1600-talet kantades av träd till tre starka stadsbyggnadsideal som än idag påverkar stadsplaneringen. Men också att vi idag står inför nya utmaningar som klimatförändringar och socio-ekonomiska skillnader när det kommer till grönska och vilken stor betydelse en grön stad har för framtidens klimat.

– Vi måste hitta ett sätt att kommunicera detta med de som har en nyckelroll, menade Johanna Deak Sjöman.

Christine Haaland, avdelnings­chef för enheten landskapsplanering vid SLU tog vid efter lunch och gav bland annat exempel på hur biologisk mångfald kan främjas i städerna. Inte minst att det krävs plats, det räcker inte med enbart gröna tak och väggar. Att värna grönytor och anpassa skötsel kan kanske ses som självklart men är det inte idag. Det samma gäller att skapa nya grönytor utifrån en ekologisk design.

– Arealen på grönytor och gröna korridorer har den största positiva effekten på biologisk mångfald, poängterade Christine Haaland.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Tidskriften Landskap och EU-projektet Green Cities Sverige och en inspelning av föredragen finns HÄR!

Av Ann Richardsson