Omgestaltning av gågata belönas med Stenpriset

Markbeläggning
Markbeläggningen är utförd av Uppsala kommun Entreprenad. DI Stensätteri har förverkligat mönstersättningen. Foto: Jann Lipka

Stenpriset 2022 går till arkitektkontoret Karavan för omgestaltningen av den södra gågatan i Uppsala. Stenpriset delas årligen ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts enligt prisets kärnvärden: estetiskt, hållbart och nyskapande.

– Karavan har tillsammans med Uppsala kommun satt en ny och imponerande nivå för stenarbeten i våra svenska stadskärnor. Södra gågatan är det goda exemplet som vi alla kan lära av. Men vinnarna är i slutändan så många flera, inte minst stadens befolkning som med den omgestaltade gågatan fått en hållbar, levande och välkomnande mötesplats för framtida generationer, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund i ett pressmeddelande.

Omgestaltningen av södra gågatan påbörjades 2018 och avslutades under 2021. Här finns bland annat ett lågmält och subtilt skiftande stenmönster i markbeläggningen och tre sorter av svensk granit har använts: Tossene Grå Bohus flammad, Tossene Grå Bohus krysshamrad och Bohus Nolby flammad.

Källa: Sveriges Stenindustriförbund