Sverige tog brons!

Solens öga
Solens öga av Cecilia Liljedahl är en av de miniparker som skapats i Lerum. Foto: Mattias Jansson

Alkmaar i Nederländerna vann årets upplaga av Green Cities Europe Award. De har satsat på att utveckla programmet ”Greening & Biodiversity” för att transformera urbana ytor till gröna platser. Ambitionen är att skapa 50000 kvadratmeter nya grönytor på sju år. På andra plats kom Polen med Czyżyny Park i Krakow och på tredje plats placerade sig Sverige med Växtrum i Lerum.

Mattias Christenson är projektledare för Växtrum och är mycket stolt över tredjeplaceringen. Det ligger många års idogt arbete bakom projektet som initierades för över tio år sedan. Ett projekt där välmeriterade trädgårdsdesigners skapar miniparker tillsammans med volontärer och lokala aktörer. Det finns idag tio små parker runt om i Lerums tätort.

Källa: Green Cities Europe