De fick 2022 års trädgårdsmedaljer

Henrik Sjöman, Inger Runeson och Gunnar Ericson är 2022 års trädgårdsmedaljörer.

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditions­enligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2022 års trädgårdsmedaljer tilldelas biolog Inger Runeson, Lönashult, landskapsingenjör, Henrik Sjöman, Mörarp och landskapsarkitekt, tidigare stadsträdgårdsmästare och parkchef Gunnar Ericson, Lund.

Ingrid Runesson startade 2005 företaget Pratensis, som odlar pluggplantor och ­producerar frö för främst för anläggning av ängar, tillsammans med sin man Mats Runesson.

”Den pionjärsverksamhet med ängsväxter och anläggning av ängar i fokus som Inger sedan många år bedriver är verkligen värd att uppmärksammas och honoreras, skriver Riksförbundet i sin motivering.

Henrik Sjöman, som förutom att han är en uppskattad skribent i Tidskriften Landskap, är verksam som forskare vid SLU Alnarp. Sedan 2016 är han även verksam som v­etenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård med ansvar för de vedartade växterna. Henrik leder även flera projekt, bland annat två växtutvecklingsprojekt.

Gunnar Ericsson beskrivs med följande ord i motiveringen ”Gunnar är kanske den person som betytt mest i hela landet för stadsgrönska och stadens uterum. Genom sin långa och kreativa verksamhet i Malmö har han inte bara haft mycket stor inverkan på stadens förvandling ”från sliten industristad till vital kunskapsstad med framtidstro”. Malmö blev under hans verksamma tid den stora inspirationskällan och den självklara mötesplatsen för branschfolk i hela landet men även från övriga Norden”.

Medaljerna delades ut den 20 augusti på Gotland i samband med Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga sommarmöte. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem.

Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer delas årligen ut till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Källa: Riksförbundet Svensk Trädgård