Henrik Sjöman, Inger Runeson och Gunnar Ericson är 2022 års trädgårdsmedaljörer.
Nyheter

De fick 2022 års trädgårdsmedaljer

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditions­enligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2022 års trädgårdsmedaljer tilldelas biolog Inger Runeson, Lönashult, landskapsingenjör, Henrik Sjöman, Mörarp och landskapsarkitekt, tidigare […]