Boken Why cities need large parks
Nyheter

Ny bok om parker

Why Cities Need Large Parks – large parks in large cities, är titeln på en nyutkommen bok där fil. dr Richards Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken varit redaktör. Han tar i boken, med hjälp […]