Samarbete kring barnens och lekens plats i dagens samhälle

Röd skulptur
Röd räv av Axel Nordell från 1983 visas på Lunds konsthall. Foto: Olof Nimar, Lunds konsthall

Wanås Konst och skulpturpark i nordöstra Skåne inleder vårsäsongen med en utställning utifrån barnboken ”Vi går till parken”. Det var den italienskfödda barnboksillustratören Beatrice Alemagna som började teckna på lekplatser i Paris. Därifrån växte ett samtal fram tillsammans med den svenska författaren Sara Stridsberg om lek, frihet och drömmar tillsammans.

Det blev en poetisk berättelse om lek och vänskap med storslagna landskap, små myror och lockande klätterställningar. Alemagnas och Stridsbergs gemensamma bok slutfördes på Wanås 2020 och en första version av utställningen presenterades på Institut Suédois i Paris i höstas. Nu visas utställningen på Wanås i kombination med en konstverkstad där besökaren kan djupdyka i Alemagnas bildvärld.

Parallellt med utställningen pågår ett gemensamt projekt kring lek, stads- och landskapsplanering mellan Wanås, Lunds konsthall och Lunds domkyrka/Råängen. Projektet mynnar ut i ett gemensamt program med tre visningar och ett seminarium. Först ut är Wanås med promenad­visning 9 april på temat skulptur och lek.

Den 28 april fortsätter temat med ett seminarium i Lunds konsthall om konst som lockar till upptäckt och minnen av lek. Där pågår också utställningen The Playground Projekt fram till den 8 maj. Den 7 maj arrangeras en cykelvisning av lek­skulpturer i Lund och avslutningsvis, den 14 maj, blir det visning av Hage, Råängen på Brunnshög i Lund.

Källa: Wanås Konst, Lunds konsthall