Ny bok om parker

Boken Why cities need large parks

Why Cities Need Large Parks – large parks in large cities, är titeln på en nyutkommen bok där fil. dr Richards Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken varit redaktör. Han tar i boken, med hjälp av medförfattare, upp olika aspekter på stora parkers betydelse för både djur och människor.

I ett mejl beskriver han att ambitionen med denna bok är att ”presentera stora parkers stora betydelse för stora städer och deras invånare. De 30 städers parker som presenteras i boken illustrerar parkernas många olika värden. En av parkerna är Kungliga Nationalstadsparken i Stockholm, andra är Chapultepec i Mexico City, Sanjay Gandhi park i Mumbai, Showa memorial park i Tokyo och många andra. Förutom de trettio städerna nämns i en översiktsartikel cirka 300 parker och urbana grön­områden, en rik källa att ösa ur för den som vill utforska ämnet vidare”.

Boken vänder sig till ansvariga för parker och grönområden i städer, stadsplanerare och landskapsarkitekter. Men även ideella organisationer som är engagerade i att bevara och stärka städers gröna infrastruktur. Utgivare är Medströms bokförlag.

Av Ann Richardsson