Besiktningskurs i Luleå

Den 15–17 mars är det dags för en kurs om växtmaterial, lagar, regler och produktionsmetoder samt markfrågor och växtbäddar i Luleå. Besiktningskursen Växt och mark varvar praktiska växtövningar och besiktningsexempel. Den arrangeras av Besiktning Utemiljö, Beum i samarbete med Luleå kommun och ger en grund för både beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.

Kursledare är Åsa Bellner, Sveplant och Kerstin Teutsch, Teutsch landskapsarkitekter och anmälan görs senast 11 februari, se mer på www.beum.se

Källa: Beum