Två vinnare i tävling om hållbara ytor

En lekotop utgår från naturbaserade lösningar för att skapa rum för lek. Foto: Urbio
En lekotop utgår från naturbaserade lösningar för att skapa rum för lek. Foto: Urbio

Urbio tillsammans med Örebro kommun är en av två vinnare av innovationstävlingen om hållbara grönytor med deras lekotyper – platser där lek och landskap är sammanflätade. Trädgårdsföretaget Flora och Fauna vann sin kategori med en idé om hur pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov kan skapas.

Innovationstävlingen som arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet i samverkan med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova har haft som mål att hitta nya lösningar och innovationer för grönytor som både bidrar till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra städer.

Sammanlagt 16 bidrag kom in till tävlingen och expertgruppen har haft ett tufft jobb att välja ut vinnare bland alla goda idéer som kommit in. Två expertgrupper granskade tävlingsbidragen och bedömt dem utifrån bland annat innovationshöjd, nytta för miljö och människor, driftskostnader och andra ekonomiska aspekter.

I kategorin för lösningar som är nära marknadslansering var det Urbio och Örebro kommun som hade den mest spännande lösningen med lekotoper. De utgår från naturbaserade lösningar i första hand och inte utrustning. Istället används landskapselement för att skapa rum och rekvisita till leken.

I kategorin för lösningar som är i ett tidigare skede av utveckling vann Flora och Fauna som i samarbete med stiftelsen och särskolan Årsta Gård tagit fram en idé med pedagogik som de kallar Nyfiken på naturen.

Källa: IVL