Nyheter

Besiktningskurs i Luleå

Den 15–17 mars är det dags för en kurs om växtmaterial, lagar, regler och produktionsmetoder samt markfrågor och växtbäddar i Luleå. Besiktningskursen Växt och mark varvar praktiska växtövningar och besiktningsexempel. Den arrangeras av Besiktning Utemiljö, […]