Samarbete mellan Green Cities och Movium

EU-projektet Green Cities och Tankesmedjan Movium vid SLU som båda arbetar för att städer ska bli grönare, hälsosammare och klimatvänligare platser att leva i startar ett samarbete. Målsättningen är att nå ut med relevant information till beslutsfattare, politiker och andra aktörer som har möjligheten att påverka städernas framtid.

Några av de mest renommerade forskarna från SLU och Göteborgs universitet inom områden som rör grönskans mervärden i städer medverkar. Forskarnas uppgift är att sammanställa aktuell forskningsstatus inom sina respektive områden samt lyfta fram beprövade åtgärder.

Forskare som medverkar och deras forskningsfokus i projektet:

• Johanna Deak Sjöman, SLU – Klimat och gröna städer

• Christine Haaland, SLU – Biologisk mångfald och gröna städer

• Anders Sandoff, GU – Ekonomi och gröna städer

• Jonathan Stoltz, SLU – Hälsa och social sammanhållning och gröna städer

När kunskapsinsamlingen är avslutad ska frågorna; Vad vet vi idag? och Vad är möjliga lösningar? vara besvarade. Resultatet ska sammanställas och kommer att presenteras i en populärvetenskaplig broschyr, online samt ligga till grund för seminarier och undervisning. En redaktion bestående av Maja Persson och Erika Wallin på Green Cities samt Caroline Dahl och Fredrik Jergmo på Tankesmedjan Movium ansvarar för produktionen.

Resultatet av forskningsstudien kommer att publiceras våren 2022.

Källa: SLU