Växtskyddsmedel förbjuds på vissa platser

Den första oktober börjar förbudet gälla för att använda växtskyddsmedel på bland annat skolgårdar, lekplatser och i parker. Det var i våras som regeringen tog beslut om att stoppa växtskyddsmedel inom vissa områden för att skydda miljön och människors hälsa, särskilt känsliga grupper som barn och gravida.

Det nya förbudet gäller användning på skolgårdar och gårdar till förskolor, lekplatser, i parker, trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till. Det gäller även tomtmark för bostadshus, krukväxter i trädgårdar, koloni­trädgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler med flera.

Kemikalieinspektionen får bevilja undantag för ämnen som endast medför begränsad risk för människors hälsa och risk. De har också redan beslutat att vissa ämnen ska undantas från beslutet och information vilka de är finns via länken: www.kemi.se/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/aktuellt-om-vaxtskyddsmedel/forbud-mot-viss-anvandning-av-vaxtskyddsmedel/verksamma-amnen-som-ar-undantagna-forbudet-mot-viss-anvandning

Källa: Kemikalieinspektionen