Nominerad till the European Green Cities Award

Priset, the European Green Cities Award kan hamna i Linköping.
Priset, the European Green Cities Award kan hamna i Linköping. Foto: Måns Berg

Paradiset i Vallastaden i Linköping har nominerats till ett prestigefullt internationellt pris. Projektet har valts ut eftersom det är ett exempel på hur vi kan utforma våra städer i framtiden. Urbanisering och klimatförändringar kräver nya lösningar för att upprätthålla och förbättra livskvalitén och Paradiset är ett lyckat exempel på hur det kan göras.

År 2013 fick 02landskap uppdraget av Linköpings kommun att gestalta och projektera parken Paradiset i Vallastaden, en del av bomässan 2017. På det som tidigare var åkermark har 02landskap skapat en park som utgör länken mellan det befintliga, obebyggda friluftsområdet i norr och den nya stadsdelen Vallastaden i söder.

Landskapsarkitekturen har en viktig roll i att värna och tillgodose kvalitativa, gröna miljöer i såväl nybyggda som befintliga områden. Paradiset har blivit en ny aktiv park och en resurs för hela Linköping. I parken integreras rekreation, lekmiljö­er, sociala ytor, gemensamma fruktodlingar och odlingslotter. Tillsammans ger de förutsättningar för intressanta synergier där mötet mellan människor står i fokus.

Parken erbjuder en stor variation av växtmiljöer som skapar förutsättningar för biodiversitet; gräsbeväxta öppna dagvattendiken, dagvattendamm, fruktlundar, odlingslotter, ädellövsdungar och ängsytor.

Paradiset konkurrerar nu med tolv bidrag från andra europeiska länder. Projekten kommer att utvärderas av en internationell jury och det vinnande bidraget tillkännages vid en prisutdelning hösten 2021. Alla projekten erbjuder inspirerande lösningar och det går att läsa mer om dem på www.thegreencities.eu/award från den 13 september.

Av Erika Wallin