Säffle pastorat – Årets kyrkogårdsförvaltning

Betydande omställning till fossilfri verksamhet, service, nytänkande och lagarbete samt skogsprojektet runt By kyrkogård är några anledningar till att Säffle Pastorat i samband med SKKF, Sveriges kyrkogårds – och krematorieförbunds rikskonferens fick ta emot utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning 2021.

– Säffle pastorat har genom sin verksamhet visat hur väl man förvaltar det samhällsuppdrag man har genom begravningsverksamheten. Förvaltningen gör det på en rad områden som tar tillvara både miljö, biologisk mångfald, de anhöriga, kulturarvet och de anställdas arbetsmiljö. Det är därför roligt att kunna uppmärksamma vilken välskött begravningsverksamhet som finns i Säffle pastorat, något som inte alltid får så stort utrymme i massmedia och hos allmänheten, säger Jan Olof Andersson, vd för SKKF.

Källa: SKKF