Naturliga dofter påverkar hälsan

Doktor Westerlunds blomma
Doktor Westerlunds klassiska hälso­blomma kan bidra till upp­levelsen av inre ro. Foto: Anna María Pálsdóttir, SLU

Pelargon, lavendel och barrträd kan ha en positiv inverkan på vår hälsa genom sin doft. En studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård har kartlagt hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner som den som drabbats av en stressrelaterad sjukdom. Detta är något som kan komma till nytta inom både naturbaserad terapi och trädgårdföretagande.

Vem har inte strukit sin hand över Doktor Westerlunds blomma och känt den karaktäristiska doften av citrus som många förknippar med barndom och trygghet. Det är också en doft som skapade en känsla av lugn och ro hos deltagarna i en naturbaserad rehabilitering i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård.

– Det visade sig att doften av växter, särskilt sorter av citrusdoftande pelargon kan stödja mental återhämtning och bidra till en upplevelse av inre ro, säger Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle på SLU.

Studien som gjordes i sam­verkan med forskare från Högskolan i Kristianstad pågick under fem år och hade sammanlagt 59 deltagare som under tolv-veckors perioder deltog i naturbaserad rehabilitering. De beskrev bland annat hur naturliga dofter från örter, frukt, blommor, barrträd och torrt gräs hade en lugnande inverkan, ökade välbefinnandet och ökade känslan av närvaro. Reaktioner som alla bidrar till att reducera stress.

Resultaten av studien har gett upphov till vidare forskning och i en ny studie, med fokus på pelargonen Doktor Westerlund, ska doftämne och hur de uppfattas av människan undersökas ytterligare.

Källa: SLU