Urban Green blir del av Veg Tech

Två leverantörer av gröna systemlösningar till stadsmiljöer, Veg Tech och Urban Green, slås samman. Syftet med fusionen är att skapa synergieffekter och utveckla det gemensamma erbjudandet så att ännu fler får upp ögonen för hur grönskande städer skapas.

Veg Tech och Urban Green har tillsammans cirka 60 anställda och en omsättning på 170 miljoner kronor. Bolagen kompletterar varandra och genom fusionen skapas ett helhetserbjudande inom gröna systemlösningar för tak, fasader, mark- och vattenmiljöer.

Takparker kommer fortsätta marknadsföras under varumärket Urban Green medan övrigt sortiment går under Veg Tech. Båda bolagen ägs av Nordic Waterproofing Group AB och sammanslagningen genomförs den 1 januari 2022.

Samgåendet underlättas av att bolagens produktionsanläggningar ligger nära varandra i småländska Vislanda. Här odlas en stor del av de växter som används i företagets produkter. Bland annat sedummattor som numera även levereras med biokol, en restprodukt från Veg Techs värmeanläggning.

Källa: Veg Tech