Studenter ska ge form åt Linnéan i Borås

Askgravlunden Linnéan med Evighetens Ö. Foto: David Grimbeck

Tankesmedjan Movium, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund och Sveriges Stenindustri­förbund arrangerar i samarbete med SLU årets studentdesigntävling som för första gången är platsbunden. Platsen är askgravlunden Linnéan på S:t Sigfrids griftegård i Borås.
Tävlingsperioden startade 12 december 2019 och pågår fram till den 2:e april 2020. Bidrag med idéer tas emot från elever som läser ­programmen landskaps­arkitektur, landskaps­ingenjör eller trädgårds­ingenjör–design vid SLU i Alnarp och Ultuna och det ­vinnande förslaget hoppas kunna ge platsen ett nytt ­innovativt liv.
Skulptören Pål Svensson har gjort konstverket Livets Källa som är placerad på en av smycknings­platserna vid en bäck som rinner ner till Evig­hetens Ö. Ytan som är aktuell för tävlingen ligger precis nedan­för de nya murarna och vetter mot dammen med Evighetens ö. Denna yta kommer i framtiden att användas som en utökning av Linnéan.

Källa: Tankesmedjan Movium