Jan Gehl föreläser om utveckling av städer

Stadstillväxten tenderar att bli en katastrof om den fortsätter som idag, anser Jan Gehl.

Den 6 februari bjuder Svensk Byggtjänst in till en föreläsning i Stockholm med arkitektgurun Jan Gehl, baserad på hans bok Byer for Mennesker.
Under fem decennier har den danska arkitekten och författaren studerat samspelet mellan staden, människorna och arkitekturen och i hans bok sammanfattas 50 års forskning, studier och projekt om stadsliv och interaktionen mellan ­människor och bebyggelse.
75 procent av alla människor kommer att bo i städer om 30 år och denna stadstillväxt tenderar att bli en katastrof om den fortsätter på samma vis som idag, menar Jan Gehl.
Genom att utgå från ­människors intressen när vi planerar städer kan vi bygga levande, trygga, hållbara och hälsosamma städer. Jan Gehl hävdar att det är den enskilda människans behov och upp­levelse av stadsrummet, oberoende av kultur, geografi och klimat, som gör städer attraktiva och levande.
I början av 1960–talet tog han initiativ till gågatan Ströget i Köpenhamn. Han ville då bevisa sin teori om människans beteende i det offentliga rummet och det resulterade i en bok, Life between buildings, som kom ut 1971 och blev mycket inflytelserik.
År 2000 startade han arkitektbyrån Gehl Architects som haft flera internationella uppdrag, bland annat i Sydney, New York och London.

Källa: Svensk Byggtjänst