Okidoki och 02 Landskap vinner årets största stadsplanetävling

Flygvy över Katrineberg
Flygvy över Katrineberg. Illustration: Bea Dryselius

Nu är det klart att det blir Okidoki och 02 Landskap som kommer få gestalta den nya stadsdelen Katrineberg i Karlstad. I tävlingen ingick bland annat uppdraget att gestalta ett torg, formge en ny stadsdelspark, ge plats för 1500 bostäder och gestalta strandzonen, med strandskyddet i beaktande.

– Så fint och personligt förslag och med Bea Dryselius grymma bilder är det inte konstigt att juryn gillade detta, säger Rickard Stark, arkitekt på Okidoki.

I tävlingen ingick också att skapa möjligheter för ett hållbart levnadssätt och att området ska uppfattas som attraktivt och med en egen identitet. Det är något juryn bedömt att Okidoki och O2 Landskap lyckats väl med i sitt förslag:

”En varierad och upplevelserik stadsdel som skapar attraktiva grönområden för alla Karlstadsbor… Särskilt bra har de varit på att lyfta och utveckla de allmänna platserna. Både att tillgängliggöra stranden och skogen men även utformningen av en ny park och ett torg. Kvarter med bra mått, lagom tätt gatunät, ger användbara innergårdar. Måttfull skala och fin variation på bebyggelsen.”

Tävlingens avgörande innebär startskottet för detaljplanearbetet, där det vinnande bidraget kommer ligga till grund.

– Det är extra roligt att kommunen uppskattade hur förslaget är uppbyggt kring stora gårdar med mycket grönska, vilket vi tror är grundläggande för den här typen av stadsmiljö säger Martin Nordahl, stadsbyggnads­strateg på Okidoki Arkitekter.

Källa: Okidoki