Mareld Landskapsarkitekter vinnare i tysk designtävling

När stadskärnan i den tyska staden Neu-Anspach, norr om Frankfurt, växer fram är det Mareld Landskaps­arkitekter som står för ­designen. De har nyligen vunnit en design­tävling med förslaget The Missing ­Shamrock, Das ­vermisste Kleeblatt, där stadens historia kompletteras med ett nytt lager, det saknade bladet.

I förslaget föreslår Mareld Landskapsarkitekter en samman­hängande och identitets­bildande plats, ett slags öppet och inbjudande vardagsrum i mänsklig skala, för stadskärnan i ­Neu-Anspach. Bostäder, detaljhandel, kultur och grönytor ska tillsammans bidra till att skapa en attraktiv och multifunktionell stadskärna som harmonierar med sin omgivning.

Boende och besökare utlovas en varm och väl­bekant atmosfär som sitter i över hela året, inte minst när det gäller utformningen av stadens Markthaus och det centrala torget. Under designprocessen tog Mareld Landskaps­arkitekter fram sitt förslag för såväl den urbana designen och arkitekturen som för land­skapet genom att presentera en 3D-modell för den tänkta miljön.

Källa: Mareld ­Landskapsarkitekter