Nya böcker

Böckerna "Ljussätt staden", "Myllrande stadslandskap II" och "Svensk träd­gårds­­historia – förhistoria och medeltid".

Ljussätt staden
Nu har en handbok kommit ut som beskriver alla tänkbara skeden i ljusdesignprocessen. I boken förklaras och visualiseras de moment som ingår i ett belysningsprojekt. Allt från gestaltning och trygghet till teknisk kunskap och klargörande av gråzoner i branschen.

Boken vänder sig till alla som arbetar med utomhusbelysning, ljusutbildningar och för projektgrupper som är engagerade i utomhusprojekt. Checklistor och steg-för-steg-listor tillsammans med över 400 fotografier och illustrationer gör att boken är lätt att ta till sig.

Författaren och fotografen Marianne Lind är landskapsarkitekt och har arbetat som ljusdesigner i snart två decennier. Hennes stora engagemang för att väva samman konstnärlig gestaltning, belysningsteknik, projekthantering, socialt engagemang samt pedagogik avspeglar sig också i boken.

Utgivare: AB Svensk Byggtjänst

Myllrande stadslandskap II
År 2015 gav landskapsarkitekt-kontoret Urbio ut boken Myllrande stadslandskap med idéer hur de gemensamma rummen i staden kan göras mer attraktiva för såväl människor som flora och fauna. Nu, fem år senare, är det dags för uppföljaren – Myllrande stadslandskap II.

I boken berättar Urbio, genom en rad byggda anläggningar och idéprojekt, hur de som landskapsarkitekter arbetat med att införliva naturen i gestaltningen av morgondagens livsmiljöer. Utgångspunkten för Myllrande landskap II är att fördjupa diskussioner om landskapsarkitekturens roll för en mer hållbar stadsutveckling. Och det både i den lilla och stora skalan.

I boken tas de övergripande idéerna kring Rödgrönblå stadsbyggnadskonst upp samt hur ekosystemtjänster bör formges i framtiden för att göra våra städer mer robusta, både socialt och ekologiskt. Men här finns även exempel från Urbios olika typer av projekt. De beskrivs med hjälp av text, skisser och bilder. 

En del tar upp byggda anläggningar, andra visar projekt med biologisk mångfald i fokus och dagvattenhantering som en resurs. Till exempel att ett grönt tak kan vara så mycket mer än fetknoppsväxter eller att klimatanpassa Rålambshovsparken med stor hänsyn till befintlig parkmiljö.

Utgivare: Urbio AB

Svensk träd­gårds­­historia – förhistoria och medeltid
Svensk trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid är det första bandet av tre i en kulturhistorisk studie av trädgårdens historia i Sverige. Här får läsaren följa människans villkor och möjligheter till samverkan med naturen och det med hjälp av arkeologiska fynd, lämningar av växter och skriftliga källor. Band 1 rör sig från förhistorisk tid genom medeltiden fram till år 1500. 

Författarna bakom boken är: Anna Andréasson Sjögren, arkeolog med inriktning mot trädgårdsarkeologi och kulturmiljövård, verksam vid Stockholms universitet. Jens Heimdahl, kvartärgeolog med inriktning mot arkeobotanik, verksam vid Statens historiska museer och Matti Wiking Leino, agronom och docent i genetik, forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Boken är utgiven med stöd från Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, C.F. Lundströms stiftelse och Stiftelsen Lagersberg. 

Utgivare: Kungliga Vitterhetsakademien