Ny naturpark med vikingatema

Upplands-Bro kommun i södra Uppland, mellan Enköping och Stockholm, har fått 725 000 kronor i bidrag från Boverket för utveckling av en ny naturpark vid Bro centrum. Projektet ingår i kommunens pågående satsning ”Omdaning Bro”.

Det nya parkområdet får ett tydligt vikingatema, kopplat till områdets många fornminnen, däribland en vikingatida runsten. Arbetet med att färdigställa det nya parkområdet pågår under hela 2022. Grillplatser, lekstugor i trä och ett träskepp i vikingastil är några exempel.

– Projektet bevarar och förstärker områdets naturvärden genom plantering av buskar, träd och ängsblommor, slyröjning och nya platser för vila och lek, berättar Johan Björklind Möllegård, kommunekolog och projektledare.

Av Peter Lorin