Plattform för landskapsprojekt

Sveriges Arkitekter presenterade i december 2021 hemsidan för projekt Landskap.nu, en plattform där besökaren kan se vad som är på gång inom samtida, svensk landskapsarkitektur. Hemsidan ska fungera som en samlingsplats för dessa projekt och vid publiceringen av hemsidan fanns 25 olika anläggningar presenterade. Den kommer framöver också att fungera som en plattform för att samla andra intressanta projekt.

Det är projekt av hög dignitet som publiceras på hemsidan och syftet är att snabbt få en känsla av vilka projekt som är aktuella inom den svenska landskapsarkitekturen. Bidrag kan skickas in via hemsidan.

Sveriges Arkitekter skriver själva att ambitionen är att förenkla för yrkeskåren och den intresserade allmänheten att kunna ta del av det ständigt växande ämnesområdet, i en tid då landskapsarkitekturen har en allt större och växande betydelse i vår samhällsplanering.

Hemsidan är också tänkt att vara en bas för den publikation som ska ges ut i samband med kommande världskongressen Ifla, International Federation of Landscape Architects under nästa år, där Sverige och Kenya står som värdnationer. Bakom Landskap.nu står projektgruppen Ann-Sofi Högborg, Göran Lindberg, Sofi Unnersjö, Emilia Molin och Sara Tärk som arbetade med projektet under det föregående året.

Källa: Sveriges Arkitekter