Ny Linnéträdgård anläggs i Malmö

I den nya Linnéträdgården får besökarna möjlighet att nyfiket utforska växter, småkryp och annat spännande. Illustration: Aken studio
Nina Nordström
placerar ut gräsmattegången.
Foto: Lina Hirsch.

Under det senaste året har en ny Linné­trädgård växt fram hos Slottsträdgården i Malmö. Det har tidigare funnits en Linnéträdgård på samma plats, men den behövde uppdateras. Nu görs trädgården redo att mötas av nyfikna besökare. 
Förra våren valde nämligen två Alnarpsstudenter att göra sitt examensarbete i form av en omgestaltning av den befintliga Linnéträdgården i parken. Nina Nordström och Sofie Selander läste våren 2019 sista terminen på trädgårdsingenjörsprogrammet vid SLU Alnarp. 
Tankarna bakom den nya trädgården har växt fram tillsammans med Slottsträdgårdens ansvariga trädgårdsmästare, Linnea Dickson och Lina Hirsch. 
– Vi diskuterade vad barn lär sig om Carl von Linné idag och vad de känner till om kopplingen mellan människan och naturen. Dialogen ledde fram till ett mål om att tilltala de allra yngsta och att utforma trädgården som ett slags utomhusklassrum som ska fungera som ett komplement till traditionell klassrumsundervisning, berättar Sofie.

Sofie Selander förbereder
bevattning av trädgården.
Foto: Aken studio

En botanisk resa
Vanligtvis bygger Linnéträdgårdar på Carl von Linnés systematik, men här är tanken i stället att efterlikna de exkursioner Linné tog med sina studenter på, till de naturliga växtmiljöerna. I trädgården kommer besökaren att få följa med på en botanisk resa genom tre naturtyper: heden, skogen och ängen.
– Genom vår trädgård och det pedagogiska skyltmaterialet vill vi främja samtal mellan barn och vuxna om Carl von Linné och vilken betydelse växter har i vår vardag, men också visa hur ekosystemtjänster och biologisk mångfald fungerar, berättar Nina.
Arbetet med att bygga den nya Linnéträdgården har utförts under ledning av designduon själva – nu genom deras nystartade företag Aken studio – tillsammans med Slottsträdgårdens personal. Träd­gården skulle ha invigts i samband med det nu inställda Malmö Garden Show 2020, vilket gör att invigningen kommer att genomföras vid ett annat datum.

Av Cecilia Karlsson