Hållbara gröna tak med hjälp av experter

Gröna tak vid kvarteret Sofia i Malmö där solceller kombinerats med biotoptak. Ett samarbete mellan SGRI och Malmö kommunala bostadsbolag, MKB.

Scandinavian Green Roof Institute, SGRI som ägs av föreningen Scandinavian Green Infrastructure Association, SGIA satsar nu på att erbjuda sina tjänster som underkonsulter till de som projekterar gröna tak och gröna väggar. Institutet har sedan tidigare haft rådgivning kring olika lösningar för gröna tak och gröna väggar och detta koncept vill de utveckla.
– Många gånger är ambitionsnivån för gröna tak och gröna väggar stora i programhandlingarna. Inte sällan ses visionsritningar med prunkande takträdgårdar och många byggnader påminner närmast om Babylons hängande trädgårdar. Allt detta är möjligt att åstadkomma men det är viktigt att bygghandlingarna innehåller rätt instruktioner för att projekten skall bli bra, säger Gustav Nässlander som nyligen påbörjat sin anställning på SGRI efter många år i plantskolebranschen.
Han och kollegorna Tanja Hasselmark Mason och Helena Johansson, verksamhetsledare på SGRI har en vision att arbeta mot att alla lämpliga ytor i staden ska användas till grönska för att maximera ekosystemtjänsterna. För att detta ska fungera måste arbetet utföras rätt från början och det är där deras oberoende expertkunskap kommer in.
– Om allt görs rätt ökar istället tätskiktets livslängd och det gröna taket kan bidra med många nyttor och värden i generationer, förtydligar Gustav och tillägger:
– Alla projekt har sina unika förutsättningar och funktionskrav. Därför krävs en skräddarsydd lösning.

Läs mer på www.greenroof.se

Av Ann Richardsson