Kan flygplats omvandlas till park?

Ett exempel på hur flygplatsen kan omvandlas till parkhäng.

Lanskapsarkitekturkontoret Urbio tycker att det är dags att flygplatsen i Bromma omvandlas till en symbolladdad lanskapspark, som visar på en väg framåt i ekosystemtjänster, återbruk, lokala kretslopp och ”hemester”. 
Coronakrisen har på kort tid satt stopp för det redan skambelagda affärs- och weekendflygandet och nu tycker Mattias Gustafsson vd för Urbio, att det är hög tid att handla därefter.
– Det är utlyst klimatnödläge och vi behöver nyttja det momentum av handlingskraft som Corona­krisen tvingat fram, till att på allvar ta itu med de stora utsläppskällorna i sam­hället. Istället för ett årligt netto­utsläpp av växthusgaser från flyget på 18 000 ton på Bromma flygfält kan vi få till en kolsänka genom 30 hektar nyplanterad rekreations­skog som binder upp mot 280 ton koldioxid per år, säger Mattias. 
Urbio har tagit fram ett gestaltningsförslag på en park vars struktur utgår från stjärnformen i de fyra landningsbanorna. De vill att den 120 hektar stora landskapsparken ska präglas av ängsmarker, trädplanteringar, målade aktivitetsytor på landningsbanornas asfalt och framträdande vindstrutsmaster.
Varje bana ska ha varsitt tema: parkliv, kulturliv, solosportande respektive lagsportande. I mitten av stjärnan där aktiviteterna möts ska det finnas plats för större sportevenemang, ­festivaler och föreningsaktiviteter. 
– Nu hoppas vi att politikerna vågar se framåt och tar itu med Bromma flygplats i närtid och att landskapets fantastiska potential inte byggs bort med bostadshus utan att man ser alla nyttiga utväxlingar med att skapa en landskapspark här istället, förklarar Mattias.  
Idéprojektet är utvecklat under vårvintern 2020 av Mattias Gustafsson, Daniel Ericsson, Mikaela Svensson och Wei Yun Lin på Urbio. 

Källa Urbio