Nigel Dunnett bjöd på inspiration och kunskap

Föreläsning med Nigel Dunnett.
En fullsatt sal i Färgfabriken i Stockholm lyssnade på Nigel Dunnett.

Föreläsningssalen i Färgfabriken på Liljeholmen i Stockholm var fullsatt när Stångby Akademi arrangerade en föreläsning med Nigel Dunnett i slutet av mars, under titeln Inspired by nature, design for people.

Dunnett, som är professor i växtkomposition och urban hortikultur vid universitetet i Sheffield, är en av världens just nu mest tongivande inom växtkomposition. Under sitt besök i Stockholm berättade han för de drygt 110 föreläsningsdeltagarna om sin syn på kopplingen mellan ekologi och hortikultur samt hur det går att skapa planteringar som kräver låg insats men som ger ett stort intryck.

Tillsammans med professor James Hitchmough har Nigel etablerat en mängd forskning och praktik kopplat till användningen av så kallade designade växtsamhällen i ett brett spektrum av urbana sammanhang. Tillvägagångssättet, som känne­tecknas av välfungerande och hållbara lösningar för det offentliga rummet, där attraktions­kraft möter biologisk mångfald, kallas ofta The Sheffield School of planting design. Om det och mycket annat berättade Dunnett under sitt Sverigebesök.

Stångby Akademi är en del av Stångby plantskola där plantskolans värdeord kompetens är i fokus. Stångby Akademi verkar för att branschen ska kunna mötas och utbyta erfarenheter genom exempelvis webbinarier, rådgivning, studiebesök och kurser och riktar sig till företag inom den gröna näringen.

Av Cecilia Karlsson

Ett längre reportage från föreläsningen kommer i ett nummer av Tidskriften Landskap längre fram i vår.